ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Přírodovědná soutěž – regionální kolo 10. května 2022


Autor: První stupeňPřírodovědná soutěž – regionální kolo

V úterý 10. května 2022 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži.

Do soutěže se přihlásilo celkem 22 škol z našeho okolí.

Žáci si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, živočichů a minerálů.

Regionálního kola se zúčastnilo:

a) v poznávání rostlin a minerálů: ročník – 30 žáků a 4. + 5. ročník: 39 žáků

b) v určování živočichů a minerálů: ročník – 45 žáků a 4. + 5. ročník: 52 žáků.

Naši školu reprezentovalo v soutěži 13 žáků.

Nejlepšího umístění dosáhli:

Rostliny a minerály: 3. ročník – Ela Kopecká (3. místo), Elena Kolářová a Jaroslav Machalík (11. místo).

  1. a 5. ročník – Dorothea Horáková (6. místo), Alžběta Hurtová ( 11. místo) a Tereza Čížová (20. místo).

Živočichové a minerály: 3. ročník – Ema Haniková (3. místo), Ela Kopecká (4. místo) a Elena Kolářová (9. místo).

  1. a 5. ročník – Barbora Nováková (11. místo) a Michal Váně (12. místo) …….

Všem blahopřejeme k výbornému umístění.

 

I přes velký počet přihlášených žáků probíhala soutěž plynule a bez problémů. Při soutěži panovala klidná a dobrá nálada. Všichni se těšíme na další ročník této soutěže.