ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

TÝDEN SPORTU – třetí den v Javorce


Autor: VedeníStředa ve znamení běhu –  běh družstev o nejrychlejší školu + veřejný běh škol