Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

6. ročník Přírodovědná praktika – Mgr. Zuzana Janečková
Ekonomika domácnosti – Mgr. Eliška Veselá, Mgr. Miloslava Večeřová
Sportovní hry – fotbal – Mgr. Daniel Peroutka, Mgr. Tomáš Keprt