Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2017/2018

6. ročník Přírodovědná praktika/ Ekonomika domácnosti
Sportovní hry – fotbal