Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na ZŠ Habrmanova ve školním roce 2019/2020:

Název Zaměření Vede Doba
1 Mladý zdravotník první pomoc Pávková Kamila úterý 15:00 – 16:00
2 Šikulka I výtvarný Elblová Lenka úterý 15:00 – 16:00
3 Šikulka II výtvarný Elblová Lenka středa 15:00 – 16:00
4 Tlapičky keramika Elblová Lenka čtvrtek 15:00 – 16:30
5 Angličtina pro nejmenší cizí jazyk Nováčková J. pondělí 13:00 – 14:00
6 Doučování žáků ZŠ M, ČJ, PRV Nováčková J. úterý 12:30 – 13:30
7 Flétna hudební Jiskrová M. úterý 15:00 – 16:00

 

Mladý zdravotník

Poznali jsme nové kamarády a pomalu se učíme, jak poskytnout první pomoc, jak obvázat drobná poranění, kde máme jakou kostičku, jak se správně stravovat, mluvíme o návykových látkách….. Zahráli jsme si i na mumie. 🙂