Microsoft 365 pro žáky a výuka v Teams

Školní účet Microsoft 365 online pro všechny žáky školy!!!

Rychlé odkazy: Microsoft365, Teams

Naše škola pro distanční výuku využívá aplikace Teams v rámci balíčku Microsoft 365. Tato aplikace slouží jednak pro online setkávání, vzájemnou komunikaci, distribuci materiálů, zadávání a plnění úkolů, testů,… atd. Součástí balíčku Microsoft 365 je pro žáky k dispozici online verze programů Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Tyto programy mohou žáci využít pro tvorbu referátů, seminárních prací, výpisků, tabulek, a komunikaci s vyučujícím. Součástí je i cloudové úložiště, které žákům umožní online ukládání, přeposílání a sdílení dat v kapacitě 1 TB pro každý účet.

Jak se k aplikaci přihlásit a jak si ji nainstalovat je podrobně napsáno v návodu zde: Návod na přihlášení k Microsoft365 a k Teams + instalace. Pro komfortní práci doporučuji stáhnout si desktopovou aplikaci (lze například pomocí odkazu zde: https://teams.microsoft.com/downloads) a nepoužívat prostředí prohlížeče. Desktopová aplikace nabízí více možností a je spolehlivější.

Pro rychlou komunikaci a aktuální přehled o zadaných úkolech Vám doporučuji stáhnout si aplikaci Teams také do vašich mobilních telefonů – popsáno v návodu “Návod k přihlášení Teams (viz výše)…

Videonávody pro instalaci na všechny platformy jsou k dispozici zde.

Videonávody pro samotné používání aplikace Teams jsou k dispozici zde.

Pokud nastanou nějaké problémy, nebo při ztrátě hesla můžete kontaktovat paní učitelku Kubátovou (simona.kubatova@zs-habrmanova.cz)

Vážení rodiče, milí žáci, stejně jako pro většinu z vás, tak i pro nás je prostředí Microsoft Teams nové a společně se učíme v něm pracovat. Děkujeme vám za aktivní přístup. Věřím, že společně to zvládneme.

Mgr. Simona Kubátová, ICT koordinátor

POZOR – pro zájemce:

Edukační verze Minecraftu se školní licencí Microsoft 365

Současně se školním účtem Microsoft 365, můžete bezplatně využít edukační verzi Minecraftu, kterou Microsoft uvolnil minimálně do června zdarma.

Více informací zde: https://www.zive.cz/clanky/deti-se-doma-mohou-vzdelavat-pomoci-edukacni-verze-minecraftu-microsoft-ji-nabidl-zdarma/sc-3-a-202863/default.aspx

Minecraft získáte kliknutím zde

7. A – návštěva muzea

Bílá pastelka

V průběhu října 2019 se naše škola již tradičně zapojila do celonárodního projektu Bílá pastelka.

         Zástupci parlamentu se ujali zorganizování sbírky, při které žáci a zaměstnanci zakoupením bílé pastelky pomohli částkou 5952,- zrakově postiženým. Vybrané finanční prostředky budou použity na výcvik vodících psů, vytváření nových pracovních míst nebo nákup pomůcek potřebných pro běžný život.

Děkujeme, že jste pomáhali s námi.

Kavárna 9. B

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhl na naší škole tradiční předvánoční Jarmark. Protože jsme již deváťáci, bylo naším úkolem zajistit občerstvení pro návštěvníky.

Odměnou za dobře vykonanou práci nám byly nejen spokojené úsměvy rodičů, kamarádů i ostatních návštěvníku, ale v neposlední řadě také velmi pěkný příspěvek do třídního fondu.

Děkujeme za podporu!

“Tak jde čas”

Několik fotografií, na kterých je vidět, jak moc jsme se změnili…

Příběhy bezpráví na „Července“

Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, organizuje v rámci svých rozsáhlých aktivit Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.

I když má česká společnost za sebou desítky let života v diktaturách, navzdory této zkušenosti jakoby se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá a že je ji třeba chránit. Právě proto, aby si to uvědomovala generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, byl vytvořen projekt Příběhy bezpráví. Tento projekt již 15 let žákům základních a středních škol zprostředkovává nedávnou minulost, dobu, kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy. V letošním roce je vše o to důležitější, protože si připomínáme a zároveň i slavíme 30 let od pádu železné opony a zároveň 30. výročí sametové revoluce u nás.

            Naše 9. ročníky zhlédly 7. listopadu 2019 v rámci tohoto projektu dokument s názvem 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Tento zajímavý snímek Karla Strachoty seznámil žáky s fenoménem emigrace. Díky kombinaci dopisů, archivních záběrů a dobových fotografií studenta Petra Kořínka, umocněných kresbami, animacemi, a především výraznou hudební složkou, umožnil mladým divákům, a nejen jim, vžít se do pocitů lidí, kteří žili v tehdejším nesvobodném režimu. Dále se dozvěděli více o pozvolném rozpadu sovětského bloku, pádu Berlínské zdi i studentských demonstracích, které vyústily v sametovou revoluci.

Hostem na letošní projekci a následné besedě byli manželé Jiřina a Stanislav Štechovi, kteří oba zažili popisovanou dobu v našem městě a podělili se s námi o své vzpomínky, názory a pohledy na tehdejší režim.

            Všem žákům se tato projekce líbila, otázky na pamětníky byly zodpovězeny, vytyčený cíl splněn, a proto se tohoto projektu rádi zúčastníme i příští rok.

                                                                                  Mgr. Eva Kohoutková

9. A – školní výlet Lednicko-valtický areál 27. 5. – 29. 5.

V pondělí 27. 5. ráno jsme se všichni sešli na nádraží, abychom vyrazili na náš nejdelší (3 denní) a zároveň poslední společný školní výlet. Vlakem jsme dojeli do Břeclavi, odkud jsme se pěšky vydali na 8 km dlouho túru do našeho kempu. Po příchodu jsme se ubytovali a většina se šla s paní třídní učitelkou Kubátovou vykoupat do nedalekého Mlýnského rybníka. Zbytek se s panem učitelem Dosedělem vydal do Lednice nakoupit buřty, které jsme chtěli večer opékat. To nakonec ale nedopadlo, protože začalo pršet a dalších 24 hodin pršet nepřestalo. Přestože jsme měli na úterý naplánovaný celodenní výlet, museli jsme kvůli dešti zůstat celý den v chatkách. O zábavu jsme se ale postarali a ani chvilku nebyla nuda – zpívali jsme, hráli na ukulele, někteří hráli karty či jiné společenské hry. K obědu jsme si objednali pizzu, kterou nám dovezli z Břeclavi. Třetí den jsme se po snídani sbalili a opustili náš kemp. Konečně nepršelo a tak jsme mohli zvolit pěší variantu cesty na vlak. Navštívili jsme zahrady zámku v Lednici, podívali se na Minaret a přes Janův hrad došli zpět do Břeclavi, kde jsme si šli po 18 km túře chvilku odpočinout do cukrárny a nakonec jsme nasedli do vláčku směr domů. I přes nepříznivé počasí jsme si náš poslední školní výlet na základní škole všichni užili a věřím, že na něj budeme ještě dlouho vzpomínat.

Dějepisné putování v rámci školního výletu

Dne 19. června 2019 jsme se vydali s naší třídou 6. A na dějepisné putování do okolí našeho města. Ráno jsme vyrazili od školy směrem na Kozlovský kopec po červené Liščí stezkou. Zde jsme se sportovně vyžili na houpačkách, kolotoči, trampolíně nebo při fotbalu či vybíjené a utužili jsme tak vztahy mezi sebou. Také jsme se zde posilnili na pokračování naší cesty.

Dalším cílem totiž byla pravěká osada v Křivolíku. Tato osada je muzeum v živé přírodě, zároveň však i experimentálně archeologické centrum. V osadě nás očekávali její „pravěcí“ nadšenci. Pan David Maršálek je již dlouholetým protagonistou občanského sdružení Bacrie, fanoušek historie a archeologie, který nás provedl a také dětem povyprávěl o nejdelším období vývoje lidstva na zemi. Děti si na několika různých stanovištích prakticky yyzkoušely pravěké aktivity jako např. mletí mouky nebo střelbu lukem a plnily další zadané úkoly.

            Počasí nám v tento den přálo, tak jsme si to patřičně užili a to jak sportovně na Kozlovské chatě, tak naučně v „pravěkém“ Křivolíku, kde se nám všem moc líbilo.

                                                                                                                                      Zapsala: Eva Kohoutková

Mineralogická olympiáda

Regionální kolo Mineralogické olympiády, které každoročně hostí mladé mineralogy z různých koutů České republiky se 23. května opět uskutečnilo na ZŠ Habrmanova v České Třebové. Letošní soutěž byla zastoupena nejen žáky a studenty z východočeského regionu, ale také soutěžícími z Českých Budějovic a poprvé i z Jihlavy a Prahy.

      Soutěž, jejíž náplní jsou především znalosti z oborů neživé přírody, jakými jsou mineralogie, paleontologie, petrografie a geologie, již tradičně pořádá Mineralogický klub Česká Třebová ve spolupráci se zmíněnou základní školou. Přesto, že se jedná o soutěž nelehkou, sjíždí se každoročně do odborných pracoven školy několik desítek soutěžících, kteří musí prokázat nejen dobré teoretické znalosti, ale v části praktické správně určit 50 nerostů, hornin a zkamenělin. Odměnou pro všechny účastníky je originální diplom, vytvořený jen pro tuto soutěž a také broušený minerál na památku.  Ti nejúspěšnější se pak mohou těšit na výpravnou publikací z neživé přírody.

      I tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích, dělítkem věkových hranic bylo dovršení šestnácti let v den konání soutěže. Odborná porota složená z učitelů a členů mineralogického klubu měla opět nelehkou práci, a jak ukázaly konečné výsledky, o umístění na medailových místech rozhodoval často jediný bod. V kategorii do 16 let zvítězila ziskem 79 bodů třináctiletá Kateřina Kozáková z Gymnázia Jírovcova, která přijela soutěžit ze vzdálených Českých Budějovic, o pouhý bod méně měla druhá Jitka Waldhauserová z jihlavského gymnázia a třetí příčku obsadil Marek Man ze ZŠ O. Březiny Jihlava. Je potěšitelné, že ve velmi  nabité konkurenci obstála i regionální soutěžící Lucie Wargová z českotřebovského gymnázia, která skončila těsně pod stupni vítězů. V kategorii starších byly výsledky ještě vyrovnanější. Se 79 body získal pomyslnou zlatou medaili Lukáš Jakub z Gymnázia J. Ressela Chrudim, druhé místo obsadil Karel Špaček z Gymnázia Českolipská Praha a tradici rozdílu jednoho bodu neporušil svým třetím místem ani Vojtěch Blažek, opět z chrudimského gymnázia.

      Letošní ročník Mineralogické olympiády v České Třebové pronikl již tradičně daleko za hranice regionu a jsme moc rádi, že školy, učitelé i pracovníci některých muzeí věnují hodně času na to, aby své žáky a studenty dobře na soutěž dobře připravili. Byli bychom rádi, aby obory neživé přírody opět zaujaly své místo, které jim v kalendáři soutěží bezpochyby patří. Již nyní bych chtěl za všechny organizátory Mineralogické olympiády vyslovit přesvědčení, že se za rok opět v České Třebové sejdeme.

                                                                                                       Milan Michalski

Výsledková listina 2019 – kategorie A

Výsledková listina 2019 – kategorie B

Přírodovědná soutěž – regionální kolo I. stupeň 2019

V úterý 7. května 2019 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 26 škol.

Naši školu reprezentovalo 15 žáků. Nejlepšího umístění dosáhli:

Rostliny a minerály – 3. ročník: 10. místo – Jiří Boštík (3. B), 11. místo – Martin Janeček (3. B), 15. místo – Kristýna Chudá (3. B)

 Rostliny a minerály – 4. a 5. ročník: 16. místo – Zuzana Hýblová (5. B)

Živočichové a minerály – 3. ročník: 1.místo – Filip Němeček (3. B), 4. místo – Martin Janeček (3. B),     5. místo – Linda Trávníčková (3. A), 9. místo – Kristýna Chudá (3. B), 10. místo – Tereza Slívková (3. B)

Živočichové a minerály – 4. a 5. ročník: 26. místo – Filip Blaško (5. B)

BLAHOPŘEJEME !!!!!!

ROSTLINY – správné řešení

ŽIVOČICHOVÉ – správné řešení

ROSTLINY výsledková listina – 3. ročník

ŽIVOČICHOVÉ výsledková listina 3. ročník

ROSTLINY výsledková listina – 4. a 5. ročník

ŽIVOČICHOVÉ výsledková listina – 4. a 5. ročník