9. A – školní výlet Lednicko-valtický areál 27. 5. – 29. 5.

V pondělí 27. 5. ráno jsme se všichni sešli na nádraží, abychom vyrazili na náš nejdelší (3 denní) a zároveň poslední společný školní výlet. Vlakem jsme dojeli do Břeclavi, odkud jsme se pěšky vydali na 8 km dlouho túru do našeho kempu. Po příchodu jsme se ubytovali a většina se šla s paní třídní učitelkou Kubátovou vykoupat do nedalekého Mlýnského rybníka. Zbytek se s panem učitelem Dosedělem vydal do Lednice nakoupit buřty, které jsme chtěli večer opékat. To nakonec ale nedopadlo, protože začalo pršet a dalších 24 hodin pršet nepřestalo. Přestože jsme měli na úterý naplánovaný celodenní výlet, museli jsme kvůli dešti zůstat celý den v chatkách. O zábavu jsme se ale postarali a ani chvilku nebyla nuda – zpívali jsme, hráli na ukulele, někteří hráli karty či jiné společenské hry. K obědu jsme si objednali pizzu, kterou nám dovezli z Břeclavi. Třetí den jsme se po snídani sbalili a opustili náš kemp. Konečně nepršelo a tak jsme mohli zvolit pěší variantu cesty na vlak. Navštívili jsme zahrady zámku v Lednici, podívali se na Minaret a přes Janův hrad došli zpět do Břeclavi, kde jsme si šli po 18 km túře chvilku odpočinout do cukrárny a nakonec jsme nasedli do vláčku směr domů. I přes nepříznivé počasí jsme si náš poslední školní výlet na základní škole všichni užili a věřím, že na něj budeme ještě dlouho vzpomínat.

Dějepisné putování v rámci školního výletu

Dne 19. června 2019 jsme se vydali s naší třídou 6. A na dějepisné putování do okolí našeho města. Ráno jsme vyrazili od školy směrem na Kozlovský kopec po červené Liščí stezkou. Zde jsme se sportovně vyžili na houpačkách, kolotoči, trampolíně nebo při fotbalu či vybíjené a utužili jsme tak vztahy mezi sebou. Také jsme se zde posilnili na pokračování naší cesty.

Dalším cílem totiž byla pravěká osada v Křivolíku. Tato osada je muzeum v živé přírodě, zároveň však i experimentálně archeologické centrum. V osadě nás očekávali její „pravěcí“ nadšenci. Pan David Maršálek je již dlouholetým protagonistou občanského sdružení Bacrie, fanoušek historie a archeologie, který nás provedl a také dětem povyprávěl o nejdelším období vývoje lidstva na zemi. Děti si na několika různých stanovištích prakticky yyzkoušely pravěké aktivity jako např. mletí mouky nebo střelbu lukem a plnily další zadané úkoly.

            Počasí nám v tento den přálo, tak jsme si to patřičně užili a to jak sportovně na Kozlovské chatě, tak naučně v „pravěkém“ Křivolíku, kde se nám všem moc líbilo.

                                                                                                                                      Zapsala: Eva Kohoutková

Mineralogická olympiáda

Regionální kolo Mineralogické olympiády, které každoročně hostí mladé mineralogy z různých koutů České republiky se 23. května opět uskutečnilo na ZŠ Habrmanova v České Třebové. Letošní soutěž byla zastoupena nejen žáky a studenty z východočeského regionu, ale také soutěžícími z Českých Budějovic a poprvé i z Jihlavy a Prahy.

      Soutěž, jejíž náplní jsou především znalosti z oborů neživé přírody, jakými jsou mineralogie, paleontologie, petrografie a geologie, již tradičně pořádá Mineralogický klub Česká Třebová ve spolupráci se zmíněnou základní školou. Přesto, že se jedná o soutěž nelehkou, sjíždí se každoročně do odborných pracoven školy několik desítek soutěžících, kteří musí prokázat nejen dobré teoretické znalosti, ale v části praktické správně určit 50 nerostů, hornin a zkamenělin. Odměnou pro všechny účastníky je originální diplom, vytvořený jen pro tuto soutěž a také broušený minerál na památku.  Ti nejúspěšnější se pak mohou těšit na výpravnou publikací z neživé přírody.

      I tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích, dělítkem věkových hranic bylo dovršení šestnácti let v den konání soutěže. Odborná porota složená z učitelů a členů mineralogického klubu měla opět nelehkou práci, a jak ukázaly konečné výsledky, o umístění na medailových místech rozhodoval často jediný bod. V kategorii do 16 let zvítězila ziskem 79 bodů třináctiletá Kateřina Kozáková z Gymnázia Jírovcova, která přijela soutěžit ze vzdálených Českých Budějovic, o pouhý bod méně měla druhá Jitka Waldhauserová z jihlavského gymnázia a třetí příčku obsadil Marek Man ze ZŠ O. Březiny Jihlava. Je potěšitelné, že ve velmi  nabité konkurenci obstála i regionální soutěžící Lucie Wargová z českotřebovského gymnázia, která skončila těsně pod stupni vítězů. V kategorii starších byly výsledky ještě vyrovnanější. Se 79 body získal pomyslnou zlatou medaili Lukáš Jakub z Gymnázia J. Ressela Chrudim, druhé místo obsadil Karel Špaček z Gymnázia Českolipská Praha a tradici rozdílu jednoho bodu neporušil svým třetím místem ani Vojtěch Blažek, opět z chrudimského gymnázia.

      Letošní ročník Mineralogické olympiády v České Třebové pronikl již tradičně daleko za hranice regionu a jsme moc rádi, že školy, učitelé i pracovníci některých muzeí věnují hodně času na to, aby své žáky a studenty dobře na soutěž dobře připravili. Byli bychom rádi, aby obory neživé přírody opět zaujaly své místo, které jim v kalendáři soutěží bezpochyby patří. Již nyní bych chtěl za všechny organizátory Mineralogické olympiády vyslovit přesvědčení, že se za rok opět v České Třebové sejdeme.

                                                                                                       Milan Michalski

Výsledková listina 2019 – kategorie A

Výsledková listina 2019 – kategorie B

Přírodovědná soutěž – regionální kolo I. stupeň 2019

V úterý 7. května 2019 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 26 škol.

Naši školu reprezentovalo 15 žáků. Nejlepšího umístění dosáhli:

Rostliny a minerály – 3. ročník: 10. místo – Jiří Boštík (3. B), 11. místo – Martin Janeček (3. B), 15. místo – Kristýna Chudá (3. B)

 Rostliny a minerály – 4. a 5. ročník: 16. místo – Zuzana Hýblová (5. B)

Živočichové a minerály – 3. ročník: 1.místo – Filip Němeček (3. B), 4. místo – Martin Janeček (3. B),     5. místo – Linda Trávníčková (3. A), 9. místo – Kristýna Chudá (3. B), 10. místo – Tereza Slívková (3. B)

Živočichové a minerály – 4. a 5. ročník: 26. místo – Filip Blaško (5. B)

BLAHOPŘEJEME !!!!!!

ROSTLINY – správné řešení

ŽIVOČICHOVÉ – správné řešení

ROSTLINY výsledková listina – 3. ročník

ŽIVOČICHOVÉ výsledková listina 3. ročník

ROSTLINY výsledková listina – 4. a 5. ročník

ŽIVOČICHOVÉ výsledková listina – 4. a 5. ročník

Jeden svět na školách u nás ve škole

Jeden svět na školách, který na jaře pořádá filmové projekce pro žáky základních a středních škol, zavítal v tomto týdnu i do našeho regionu.

Vzhledem k tomu, že naši prvňáci a druháci se ještě těchto projekcí v Malé scéně neúčastní, proto již druhým rokem organizuji taková setkání s filmem přímo s dětmi v jejich kmenových třídách. V loňském roce jsme pracovali s filmem Giovanni – první klučičí akvabela a letos s filmem Malé mužstvo. S 1. ročníky jsem pracovala v úterý 2. 4. 2019 a s 2. ročníky v úterý 8. 4. 2019. Musím přiznat, že jsem byla mile překvapena, jak velký kus práce od loňského roku naše děti z prvních ročníků společně se svými učitelkami udělaly.

Při našich setkáních si děti zvykají na nové aktivity, při nichž pracujeme ponejvíce s emocemi dětí. Jakmile si děti na styl této práce zvyknou, můžeme je pak v klidu a pohodě v dalších letech již vzít na společné projekce v rámci filmového festivalu na školách.

                                                                                  Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková

Filmový festival Jeden svět na školách v Malé scéně v České Třebové

V rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách pořádá projekce pro žáky základních a středních škol. Má pro ně každoročně připravené projekce odpovídající věku dětí a přináší tak do škol velmi atraktivní formou aktuální témata dnešní doby. Projekce tohoto ročníku proběhly již v Praze a okolí a nyní v měsíci dubnu zavítaly i do všech dalších regionů naší republiky.

Projekce pro žáky základních škol jsou složené z více krátkých filmů a žáky jimi provází moderátor. Moderátorem našich projekcí letos byl pan Štěpán Kraj. Z předložené nabídky jsme vybírali ze 2 projekcí, které byly sestaveny dle věku žáků. U každé projekce jsou uvedena průřezová témata, pro která lze promítané filmy použít.

Pro 1. stupeň jsme vybrali Projekci č. 1, které se zúčastnily letos 3., 4. a 5. ročníky. Děti viděly ukázky z filmů: Monzunová show, Dulce a Bašír v říši divů. 2. stupeň zhlédl Projekci č. 2, kde byly promítnuty opět 3 ukázky: Kluci z přístavu, Miruna a Tanečník Skip. Zúčastnily se ho 6. a 7. ročníky.

Pro naše osmáky a deváťáky jsme objednali již snímek, který byl určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o film FollowMe. Tuto projekci provázela ještě beseda s hostem, kterým byl pan Kryštof Havelka.

                                                                                  Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková
                                                                                                                   8. 4. 2019

Pletení pomlázek v 6. A

6. A v Národním muzeu ve vánoční Praze

Ve středu 5. prosince 2018 jsme se vydali s žáky naší 6. A třídy na exkurzi do předvánočně laděné Prahy. Naším prvotním cílem však byla návštěva rekonstruovaného Národního muzea, kde jsme navštívili 2 nové expozice.

Jednalo se o výstavu Česko-slovenskou a Slovensko-českou, která je věnovaná prvnímu století od založení Československa. Výstava přibližuje úspěchy i peripetie, kterými stát během své existence procházel. Dále jsme navštívili výstavu 2 x 100, která představuje úzký výběr nejvzácnějších pokladů ze sbírek Národního muzea, které je dvakrát starší než naše stoletá republika. Tam jsme mohli vidět rozmanité exponáty historické, přírodovědné a umělecké předměty nejen z Čech, ale i z celého světa.

Dále jsme pokračovali příjemnou procházkou Václavského náměstí, kde nás pod sochou sv. Václava čekalo velké překvapení. Zde totiž na našeho žáka Františka Vaňouse čekal jeho strýc – destibojař pan Roman Šebrle. Zažili jsme vřelé přijetí a seznámení s tímto naším bývalým sportovcem. Pak samozřejmě následovalo velké focení… Když jsme se s panem Šebrlem rozloučili, tak jsme pokračovali směrem na Staroměstské náměstí. Při této cestě jsme si ještě užili vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí s nádherným vánočním stromem a se stánky, kde se nabízelo mnoho voňavého do našich domovů. Stihli jsme ještě zhlédnout pohybující se nově opravený Staroměstský orloj.

Pak jsme už stačili udělat ještě několik fotek s vánočním stromkem a s čertem, no a nezbývalo než se vydat směrem k hlavnímu nádraží, odkud jsme se vlakem vrátili, plni nových dojmů, zpět domů.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

 

Příběhy bezpráví

Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, organizuje v rámci svých aktivit Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.

I když má česká společnost za sebou desítky let života v diktaturách, navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá a že je ji třeba chránit. Právě proto, aby si to uvědomovala generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, byl vytvořen projekt Příběhy bezpráví. Tento projekt již více než 10 let zprostředkovává žákům základních a středních škol nedávnou minulost, dobu, kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy.

            Naše 8. a 9. ročníky zhlédly 12. 11. 2018 v rámci tohoto projektu dokument o dr. Miladě Horákové. Tento film mapoval její život na základě dobových dokumentů a zároveň vyprávění jejích spoluvězňů a také členů rodiny. Mezi těmi, kteří popisovali její životní příběh, byla mimo jiné i její milovaná dcera Jana, která dnes žije v Americe. Hostem na letošní projekci a následné besedě byl pamětník pan Stanislav Štech s manželkou. Oba dva, sice jako malé děti, ale zažili dobu, ve které žila i sama Milada Horáková.

            Všem žákům se tato projekce líbila, otázky na pamětníka byly zodpovězeny, vytyčený cíl byl splněn, a proto se tohoto projektu rádi zúčastníme i další rok.

  Zapsala: Eva Kohoutková

Adaptační kurz 6. A

V termínu 25. – 26. 9. 2018 se konal adaptační kurz naší třídy 6. A.

Sraz účastníků jsme měli v 8.00 hod. 25. 9. 2018 ve škole ve své třídě. Zde také proběhl dopolední program organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou. Šlo především o aktivity, které vedly ke stmelování kolektivu a určování pravidel naší třídy. Oběd jsme měli všichni zajištěný ve školní jídelně.

Po obědě jsme se vydali pěšky do nedalekého Semanína, kde nás čekala prohlídka kostela sv. Bartoloměje s průvodkyní paní Aničkou Smyčkovou. Dále jsme navštívili místní „knajpoviště“ a využili možnosti sportovního vyžití na zahradě fary, kde jsme si i také opekli přinesené buřty. Ze Semanína jsme odjeli autobusem zpět do České Třebové až na nádraží, odkud jsme se vrátili do školy, kde jsme přespali v naší třídě ve spacácích na karimatkách.

Ve středu ráno 26. 9. 2018 jsme se nasnídali z vlastních zdrojů, teplý čaj nám připravila naše třídní učitelka a pak jsme vyrazili opět na nádraží. Odjížděli jsme totiž již  v 7:57 hod. do Brandýsa nad Orlicí, kde jsme navštívili přírodní bludiště, které se nám velmi líbilo.

Do České Třebové jsme se vrátili až na oběd, kterým jsme úspěšně náš adaptační kurz zakončili.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková