Přírodovědná soutěž – regionální kolo I. stupeň 2019

V úterý 7. května 2019 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 26 škol.

Naši školu reprezentovalo 15 žáků. Nejlepšího umístění dosáhli:

Rostliny a minerály – 3. ročník: 10. místo – Jiří Boštík (3. B), 11. místo – Martin Janeček (3. B), 15. místo – Kristýna Chudá (3. B)

 Rostliny a minerály – 4. a 5. ročník: 16. místo – Zuzana Hýblová (5. B)

Živočichové a minerály – 3. ročník: 1.místo – Filip Němeček (3. B), 4. místo – Martin Janeček (3. B),     5. místo – Linda Trávníčková (3. A), 9. místo – Kristýna Chudá (3. B), 10. místo – Tereza Slívková (3. B)

Živočichové a minerály – 4. a 5. ročník: 26. místo – Filip Blaško (5. B)

BLAHOPŘEJEME !!!!!!

ROSTLINY – správné řešení

ŽIVOČICHOVÉ – správné řešení

ROSTLINY výsledková listina – 3. ročník

ŽIVOČICHOVÉ výsledková listina 3. ročník

ROSTLINY výsledková listina – 4. a 5. ročník

ŽIVOČICHOVÉ výsledková listina – 4. a 5. ročník

Jeden svět na školách u nás ve škole

Jeden svět na školách, který na jaře pořádá filmové projekce pro žáky základních a středních škol, zavítal v tomto týdnu i do našeho regionu.

Vzhledem k tomu, že naši prvňáci a druháci se ještě těchto projekcí v Malé scéně neúčastní, proto již druhým rokem organizuji taková setkání s filmem přímo s dětmi v jejich kmenových třídách. V loňském roce jsme pracovali s filmem Giovanni – první klučičí akvabela a letos s filmem Malé mužstvo. S 1. ročníky jsem pracovala v úterý 2. 4. 2019 a s 2. ročníky v úterý 8. 4. 2019. Musím přiznat, že jsem byla mile překvapena, jak velký kus práce od loňského roku naše děti z prvních ročníků společně se svými učitelkami udělaly.

Při našich setkáních si děti zvykají na nové aktivity, při nichž pracujeme ponejvíce s emocemi dětí. Jakmile si děti na styl této práce zvyknou, můžeme je pak v klidu a pohodě v dalších letech již vzít na společné projekce v rámci filmového festivalu na školách.

                                                                                  Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková

Filmový festival Jeden svět na školách v Malé scéně v České Třebové

V rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách pořádá projekce pro žáky základních a středních škol. Má pro ně každoročně připravené projekce odpovídající věku dětí a přináší tak do škol velmi atraktivní formou aktuální témata dnešní doby. Projekce tohoto ročníku proběhly již v Praze a okolí a nyní v měsíci dubnu zavítaly i do všech dalších regionů naší republiky.

Projekce pro žáky základních škol jsou složené z více krátkých filmů a žáky jimi provází moderátor. Moderátorem našich projekcí letos byl pan Štěpán Kraj. Z předložené nabídky jsme vybírali ze 2 projekcí, které byly sestaveny dle věku žáků. U každé projekce jsou uvedena průřezová témata, pro která lze promítané filmy použít.

Pro 1. stupeň jsme vybrali Projekci č. 1, které se zúčastnily letos 3., 4. a 5. ročníky. Děti viděly ukázky z filmů: Monzunová show, Dulce a Bašír v říši divů. 2. stupeň zhlédl Projekci č. 2, kde byly promítnuty opět 3 ukázky: Kluci z přístavu, Miruna a Tanečník Skip. Zúčastnily se ho 6. a 7. ročníky.

Pro naše osmáky a deváťáky jsme objednali již snímek, který byl určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o film FollowMe. Tuto projekci provázela ještě beseda s hostem, kterým byl pan Kryštof Havelka.

                                                                                  Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková
                                                                                                                   8. 4. 2019

Pletení pomlázek v 6. A

6. A v Národním muzeu ve vánoční Praze

Ve středu 5. prosince 2018 jsme se vydali s žáky naší 6. A třídy na exkurzi do předvánočně laděné Prahy. Naším prvotním cílem však byla návštěva rekonstruovaného Národního muzea, kde jsme navštívili 2 nové expozice.

Jednalo se o výstavu Česko-slovenskou a Slovensko-českou, která je věnovaná prvnímu století od založení Československa. Výstava přibližuje úspěchy i peripetie, kterými stát během své existence procházel. Dále jsme navštívili výstavu 2 x 100, která představuje úzký výběr nejvzácnějších pokladů ze sbírek Národního muzea, které je dvakrát starší než naše stoletá republika. Tam jsme mohli vidět rozmanité exponáty historické, přírodovědné a umělecké předměty nejen z Čech, ale i z celého světa.

Dále jsme pokračovali příjemnou procházkou Václavského náměstí, kde nás pod sochou sv. Václava čekalo velké překvapení. Zde totiž na našeho žáka Františka Vaňouse čekal jeho strýc – destibojař pan Roman Šebrle. Zažili jsme vřelé přijetí a seznámení s tímto naším bývalým sportovcem. Pak samozřejmě následovalo velké focení… Když jsme se s panem Šebrlem rozloučili, tak jsme pokračovali směrem na Staroměstské náměstí. Při této cestě jsme si ještě užili vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí s nádherným vánočním stromem a se stánky, kde se nabízelo mnoho voňavého do našich domovů. Stihli jsme ještě zhlédnout pohybující se nově opravený Staroměstský orloj.

Pak jsme už stačili udělat ještě několik fotek s vánočním stromkem a s čertem, no a nezbývalo než se vydat směrem k hlavnímu nádraží, odkud jsme se vlakem vrátili, plni nových dojmů, zpět domů.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

 

Příběhy bezpráví

Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, organizuje v rámci svých aktivit Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.

I když má česká společnost za sebou desítky let života v diktaturách, navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá a že je ji třeba chránit. Právě proto, aby si to uvědomovala generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, byl vytvořen projekt Příběhy bezpráví. Tento projekt již více než 10 let zprostředkovává žákům základních a středních škol nedávnou minulost, dobu, kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy.

            Naše 8. a 9. ročníky zhlédly 12. 11. 2018 v rámci tohoto projektu dokument o dr. Miladě Horákové. Tento film mapoval její život na základě dobových dokumentů a zároveň vyprávění jejích spoluvězňů a také členů rodiny. Mezi těmi, kteří popisovali její životní příběh, byla mimo jiné i její milovaná dcera Jana, která dnes žije v Americe. Hostem na letošní projekci a následné besedě byl pamětník pan Stanislav Štech s manželkou. Oba dva, sice jako malé děti, ale zažili dobu, ve které žila i sama Milada Horáková.

            Všem žákům se tato projekce líbila, otázky na pamětníka byly zodpovězeny, vytyčený cíl byl splněn, a proto se tohoto projektu rádi zúčastníme i další rok.

  Zapsala: Eva Kohoutková

Adaptační kurz 6. A

V termínu 25. – 26. 9. 2018 se konal adaptační kurz naší třídy 6. A.

Sraz účastníků jsme měli v 8.00 hod. 25. 9. 2018 ve škole ve své třídě. Zde také proběhl dopolední program organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou. Šlo především o aktivity, které vedly ke stmelování kolektivu a určování pravidel naší třídy. Oběd jsme měli všichni zajištěný ve školní jídelně.

Po obědě jsme se vydali pěšky do nedalekého Semanína, kde nás čekala prohlídka kostela sv. Bartoloměje s průvodkyní paní Aničkou Smyčkovou. Dále jsme navštívili místní „knajpoviště“ a využili možnosti sportovního vyžití na zahradě fary, kde jsme si i také opekli přinesené buřty. Ze Semanína jsme odjeli autobusem zpět do České Třebové až na nádraží, odkud jsme se vrátili do školy, kde jsme přespali v naší třídě ve spacácích na karimatkách.

Ve středu ráno 26. 9. 2018 jsme se nasnídali z vlastních zdrojů, teplý čaj nám připravila naše třídní učitelka a pak jsme vyrazili opět na nádraží. Odjížděli jsme totiž již  v 7:57 hod. do Brandýsa nad Orlicí, kde jsme navštívili přírodní bludiště, které se nám velmi líbilo.

Do České Třebové jsme se vrátili až na oběd, kterým jsme úspěšně náš adaptační kurz zakončili.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

Dějepisná exkurze – Praha

Tradiční jarní poznávací exkurzi do Prahy se 7. ročníky jsme v tomto školním roce absolvovali 2. a 9. května 2018 se třídami 7. A a 7. B.

Naše cesta vedla z nádraží přes Staré město, Karlův most až na Hrad, kam jsme se tentokráte  přes detektory a ochranku Hradu dostali bez větších čekacích lhůt. Naším cílem zde byla katedrála sv. Víta, kterou jsme navštívili s průvodcem panem Aimem. Ten nám jako každoročně podal absolutně vyčerpávající výklad a vzal nás i do „svého království“, kterým je knihovna vedle Vikárky. Kryptu českých králů jsme tentokrát neviděli, protože byla návštěvníkům uzavřená.

Z Hradu jsme pokračovali Královskými zahradami až k Belvedéru a pak již tramvají do Břevnovského kláštera, kde jsme byli srdečně přijati bratrem Martinem Ševečkem. Ten dětem vysvětlil důležitost vzdělání nejen v klášteru, ale i ve škole. A když jsme se do krypty nepodívali na Hradě, tak jsme tak nakonec učinili právě v Břevnově.

Na Pohořelec jsme se pak vrátili tramvají a odtud jsme šli již opět pěšky kolem Strahovského kláštera a Petřínské rozhledny k lanovce. Když jsme vystoupili, prošli jsme si část Petřínských sadů a pak už k řece Vltavě, přes Most legií, dále okolo Národního divadla až na Václavské náměstí.

Uchození a patřičně unavení jsme se přes Václavské náměstí dostali k hlavnímu nádraží na vlak zpět domů. Počasí nám přálo a děti se těší na další poznávací akce ve vyšších ročnících.

Zapsala: Eva Kohoutková

Festival deskových a logických her

Dne 13. dubna 2018 proběhl na škole další ročník Festivalu deskových a logických her. V tomto školním roce, to bylo již podruhé. Celkem se sešlo 19 soutěžících, kteří po oba dny soutěžili ve hrách, jako je pexeso, prší, člověče nezlob se, mikádo, scrabble, žolíky, dáma a double. Náhodně vylosované dvojice tak absolvovaly každou aktivitu 2x a sbíraly body za výhry. Bonusové body pak mohli jednotliví soutěžící získat v logickém matematickém kvízu, piškvorkách a mini ping-pongu. Kdo nechtěl soutěžit na body a ve všech hrách, mohl přijít a zahrát si i mimo soutěž.

Odkaz na video z akce zde: Festival deskových a logických her

KONEČNÉ VÝSLEDKY:

1. místo LEKSOVÁ Soňa, 8. A 41 bodů
2. místo JANÍČEK Jakub, 8. B 40 bodů
3. místo POKORNÝ Josef, 7. B 37 bodů

Opět jsme byli účastníky filmového festivalu Jeden svět na školách

V rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách pořádá projekce pro žáky základních a středních škol. Má pro ně každoročně připravené projekce odpovídající věku dětí a přináší tak do škol velmi atraktivní formou aktuální témata dnešní doby. Projekce tohoto ročníku proběhly jako každoročně v Praze již na jaře a do regionů naší republiky zavítaly v měsíci dubnu.

Projekce pro žáky základních škol jsou složené z více krátkých filmů a žáky jimi provází moderátor. Moderátorem našich projekcí letos byla paní Zuzana Kupková. Vybírali jsme ze 2 projekcí, které jsou sestaveny dle věku diváků. U každé projekce jsou uvedena průřezová témata, pro která lze promítané filmy použít.

Pro 1. stupeň jsme vybrali Projekci č. 1, které se zúčastnily letos 3., 4. a 5. ročníky. Děti viděly ukázky z filmů: Hadí dívka, Lenno a jeho rybka a Rozárka a kuchařky bez domova. 2. stupeň měl zhlédnout Projekci č. 2, kde byly domluveny opět 3 ukázky, ale nedopatřením na straně koordinátora školních projekcí zhlédli naši žáci stejnou Projekci jako žáci 1. stupně. Zúčastnily se ho 6., 7. a 8. ročníky.

Pro naše deváťáky jsme objednali již snímek, který byl určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o ukázku z filmu Neslyšící syn.

Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková
                                                                                                                   4. 4. 2018