6. A v Národním muzeu ve vánoční Praze

Ve středu 5. prosince 2018 jsme se vydali s žáky naší 6. A třídy na exkurzi do předvánočně laděné Prahy. Naším prvotním cílem však byla návštěva rekonstruovaného Národního muzea, kde jsme navštívili 2 nové expozice.

Jednalo se o výstavu Česko-slovenskou a Slovensko-českou, která je věnovaná prvnímu století od založení Československa. Výstava přibližuje úspěchy i peripetie, kterými stát během své existence procházel. Dále jsme navštívili výstavu 2 x 100, která představuje úzký výběr nejvzácnějších pokladů ze sbírek Národního muzea, které je dvakrát starší než naše stoletá republika. Tam jsme mohli vidět rozmanité exponáty historické, přírodovědné a umělecké předměty nejen z Čech, ale i z celého světa.

Dále jsme pokračovali příjemnou procházkou Václavského náměstí, kde nás pod sochou sv. Václava čekalo velké překvapení. Zde totiž na našeho žáka Františka Vaňouse čekal jeho strýc – destibojař pan Roman Šebrle. Zažili jsme vřelé přijetí a seznámení s tímto naším bývalým sportovcem. Pak samozřejmě následovalo velké focení… Když jsme se s panem Šebrlem rozloučili, tak jsme pokračovali směrem na Staroměstské náměstí. Při této cestě jsme si ještě užili vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí s nádherným vánočním stromem a se stánky, kde se nabízelo mnoho voňavého do našich domovů. Stihli jsme ještě zhlédnout pohybující se nově opravený Staroměstský orloj.

Pak jsme už stačili udělat ještě několik fotek s vánočním stromkem a s čertem, no a nezbývalo než se vydat směrem k hlavnímu nádraží, odkud jsme se vlakem vrátili, plni nových dojmů, zpět domů.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

 

Příběhy bezpráví

Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, organizuje v rámci svých aktivit Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.

I když má česká společnost za sebou desítky let života v diktaturách, navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá a že je ji třeba chránit. Právě proto, aby si to uvědomovala generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, byl vytvořen projekt Příběhy bezpráví. Tento projekt již více než 10 let zprostředkovává žákům základních a středních škol nedávnou minulost, dobu, kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy.

            Naše 8. a 9. ročníky zhlédly 12. 11. 2018 v rámci tohoto projektu dokument o dr. Miladě Horákové. Tento film mapoval její život na základě dobových dokumentů a zároveň vyprávění jejích spoluvězňů a také členů rodiny. Mezi těmi, kteří popisovali její životní příběh, byla mimo jiné i její milovaná dcera Jana, která dnes žije v Americe. Hostem na letošní projekci a následné besedě byl pamětník pan Stanislav Štech s manželkou. Oba dva, sice jako malé děti, ale zažili dobu, ve které žila i sama Milada Horáková.

            Všem žákům se tato projekce líbila, otázky na pamětníka byly zodpovězeny, vytyčený cíl byl splněn, a proto se tohoto projektu rádi zúčastníme i další rok.

  Zapsala: Eva Kohoutková

Adaptační kurz 6. A

V termínu 25. – 26. 9. 2018 se konal adaptační kurz naší třídy 6. A.

Sraz účastníků jsme měli v 8.00 hod. 25. 9. 2018 ve škole ve své třídě. Zde také proběhl dopolední program organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou. Šlo především o aktivity, které vedly ke stmelování kolektivu a určování pravidel naší třídy. Oběd jsme měli všichni zajištěný ve školní jídelně.

Po obědě jsme se vydali pěšky do nedalekého Semanína, kde nás čekala prohlídka kostela sv. Bartoloměje s průvodkyní paní Aničkou Smyčkovou. Dále jsme navštívili místní „knajpoviště“ a využili možnosti sportovního vyžití na zahradě fary, kde jsme si i také opekli přinesené buřty. Ze Semanína jsme odjeli autobusem zpět do České Třebové až na nádraží, odkud jsme se vrátili do školy, kde jsme přespali v naší třídě ve spacácích na karimatkách.

Ve středu ráno 26. 9. 2018 jsme se nasnídali z vlastních zdrojů, teplý čaj nám připravila naše třídní učitelka a pak jsme vyrazili opět na nádraží. Odjížděli jsme totiž již  v 7:57 hod. do Brandýsa nad Orlicí, kde jsme navštívili přírodní bludiště, které se nám velmi líbilo.

Do České Třebové jsme se vrátili až na oběd, kterým jsme úspěšně náš adaptační kurz zakončili.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

Dějepisná exkurze – Praha

Tradiční jarní poznávací exkurzi do Prahy se 7. ročníky jsme v tomto školním roce absolvovali 2. a 9. května 2018 se třídami 7. A a 7. B.

Naše cesta vedla z nádraží přes Staré město, Karlův most až na Hrad, kam jsme se tentokráte  přes detektory a ochranku Hradu dostali bez větších čekacích lhůt. Naším cílem zde byla katedrála sv. Víta, kterou jsme navštívili s průvodcem panem Aimem. Ten nám jako každoročně podal absolutně vyčerpávající výklad a vzal nás i do „svého království“, kterým je knihovna vedle Vikárky. Kryptu českých králů jsme tentokrát neviděli, protože byla návštěvníkům uzavřená.

Z Hradu jsme pokračovali Královskými zahradami až k Belvedéru a pak již tramvají do Břevnovského kláštera, kde jsme byli srdečně přijati bratrem Martinem Ševečkem. Ten dětem vysvětlil důležitost vzdělání nejen v klášteru, ale i ve škole. A když jsme se do krypty nepodívali na Hradě, tak jsme tak nakonec učinili právě v Břevnově.

Na Pohořelec jsme se pak vrátili tramvají a odtud jsme šli již opět pěšky kolem Strahovského kláštera a Petřínské rozhledny k lanovce. Když jsme vystoupili, prošli jsme si část Petřínských sadů a pak už k řece Vltavě, přes Most legií, dále okolo Národního divadla až na Václavské náměstí.

Uchození a patřičně unavení jsme se přes Václavské náměstí dostali k hlavnímu nádraží na vlak zpět domů. Počasí nám přálo a děti se těší na další poznávací akce ve vyšších ročnících.

Zapsala: Eva Kohoutková

Festival deskových a logických her

Dne 13. dubna 2018 proběhl na škole další ročník Festivalu deskových a logických her. V tomto školním roce, to bylo již podruhé. Celkem se sešlo 19 soutěžících, kteří po oba dny soutěžili ve hrách, jako je pexeso, prší, člověče nezlob se, mikádo, scrabble, žolíky, dáma a double. Náhodně vylosované dvojice tak absolvovaly každou aktivitu 2x a sbíraly body za výhry. Bonusové body pak mohli jednotliví soutěžící získat v logickém matematickém kvízu, piškvorkách a mini ping-pongu. Kdo nechtěl soutěžit na body a ve všech hrách, mohl přijít a zahrát si i mimo soutěž.

Odkaz na video z akce zde: Festival deskových a logických her

KONEČNÉ VÝSLEDKY:

1. místo LEKSOVÁ Soňa, 8. A 41 bodů
2. místo JANÍČEK Jakub, 8. B 40 bodů
3. místo POKORNÝ Josef, 7. B 37 bodů

Opět jsme byli účastníky filmového festivalu Jeden svět na školách

V rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách pořádá projekce pro žáky základních a středních škol. Má pro ně každoročně připravené projekce odpovídající věku dětí a přináší tak do škol velmi atraktivní formou aktuální témata dnešní doby. Projekce tohoto ročníku proběhly jako každoročně v Praze již na jaře a do regionů naší republiky zavítaly v měsíci dubnu.

Projekce pro žáky základních škol jsou složené z více krátkých filmů a žáky jimi provází moderátor. Moderátorem našich projekcí letos byla paní Zuzana Kupková. Vybírali jsme ze 2 projekcí, které jsou sestaveny dle věku diváků. U každé projekce jsou uvedena průřezová témata, pro která lze promítané filmy použít.

Pro 1. stupeň jsme vybrali Projekci č. 1, které se zúčastnily letos 3., 4. a 5. ročníky. Děti viděly ukázky z filmů: Hadí dívka, Lenno a jeho rybka a Rozárka a kuchařky bez domova. 2. stupeň měl zhlédnout Projekci č. 2, kde byly domluveny opět 3 ukázky, ale nedopatřením na straně koordinátora školních projekcí zhlédli naši žáci stejnou Projekci jako žáci 1. stupně. Zúčastnily se ho 6., 7. a 8. ročníky.

Pro naše deváťáky jsme objednali již snímek, který byl určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o ukázku z filmu Neslyšící syn.

Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková
                                                                                                                   4. 4. 2018

Návštěva vánoční výstavy Když se čas zpomalí

Během letošního adventu jsem s našimi žáky všech ročníků 2. stupně navštívila, v rámci výuky hudební výchovy, tradiční vánoční výstavu betlémů s názvem Když se čas zpomalí aneb pocta třebovským betlemářům.

Na této výstavě jsme zhlédli betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea i betlémy zapůjčené z okolí České Třebové. Součástí výstavy byl pro školy i doprovodný program zaměřený na zvyky období adventu a Vánoc. Komentovanou prohlídkou nás provedla fundovaně připravená muzejnice paní Urbánková, které za to velmi děkujeme.

Myslím si, že se všem dětem výstava líbila a že čas strávený v muzeu nebyl vynaložen zbytečně.

Pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

Osmáci v Praze – dějepisná exkurze

Ve středu 13. prosince 2017 jsme se jako každoročně vydali s žáky našich osmých ročníků na exkurzi do předvánočně laděné Prahy.

Tentokrát se naším cílem stalo Židovské centrum na Starém Městě ve čtvrti Josefov.

V první části exkurze nejprve žáci absolvovali praktický workshop. V rámci skupinové práce si naše děti nejprve nastudovaly a pak vyzkoušely některé z židovských tradic či svátků. Měli jsme tedy možnost vidět šabatový stůl, tradiční židovské oblečení, židovskou svatbu atd.

Dále jsme pokračovali návštěvou Staronové a Pinkasovy synagogy a židovským hřbitovem. V těchto prostorách na nás dýchla daleká, ale velmi zajímavá historie. Díky fundované průvodkyni jsme se tedy opět dozvěděli mnoho nového.

Při zpáteční cestě jsme si ještě užili vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí s nádherným vánočním stromem a obdobně vyzdobeným Václavským náměstím se stánky, kde se nabízelo mnoho voňavého do našich domovů.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

Festival deskových a logických her

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2017 proběhl na škole „nultý“ ročník Festivalu deskových a logických her. Celkem se sešlo 16 soutěžících, kteří po oba dny soutěžili ve hrách, jako je pexeso, prší, člověče nezlob se, mikádo, scrabble, žolíky, dáma a mlýn. Náhodně vylosované dvojice tak absolvovaly každou aktivitu 2x a sbíraly body za výhry. Bonusové body pak mohli jednotliví soutěžící získat v logických matematických kvízech. Kdo se nemohl zúčastnit po oba dny, mohl si přijít zahrát „jen tak“ mimo soutěž.

Po oba dny panovala skvělá atmosféra a jsme přesvědčeny, že akce splnila svůj účel – připomenout dětem, že je možné strávit svůj volný čas i jinými hrami, než jen virtuálními. Již nyní se začíná připravovat další ročník 🙂

Eliška Veselá, Simona Kubátová

Sladký závěr školního roku 6. B

Díky krásnému a výbornému dortu od paní Kodytkové jsme si mohli všichni osladit závěr školního roku.

Moc děkujeme !!!!!!!