ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4. A

Základní informace

4. května 2023

3.A

        Dne 3. 5. byla naše třída na školním výletě. Navštívili jsme letohradské Muzeum řemesel, kde se žáci formou kvízů a následným výkladem seznámili se starými řemesly a nástroji, které řemeslníci používali k výkonu svého povolání. Pak jsme se šli podívat na papoušky a klokany do zámeckého parku. Návštěvu Letohradu jsme zakončili […]

Pokračovat ve čtení

4. května 2023

3. A

Dne 27. 4. proběhl v naší třídě program primární prevence Jsme tým. Formou hry na horolezce si žáci utužovali vzájemné vztahy ve třídě a učili se týmové práci. Jako tým jsme sklidili od lektora velkou pochvalu :).

Pokračovat ve čtení

4. května 2023

3. A Plavání

Od 18. 3. se žáci 3.A účastní plaveckého výcviku, kde se více seznamují s vodním prostředím a zdokonalují své plavecké dovednosti. Při výcviku jsou používány atraktivní plavecké pomůcky. Ozvláštněním výcviku bylo cvičení ve vodě s hudbou, využití tobogánu, sauny a vířivky. Výcvik bude ukončen 30. 5.

Pokračovat ve čtení

17. února 2023

3.A Bruslíme

Dne 15. 2. jsme vyrazili podruhé na brusle. Tentokrát jsme se po rozcvičení učili nejen obloučky, ale i překládání nohou. Na závěr nechyběla oblíbená hra na honěnou. P. Špačková, R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3.A Geometrie činnostně

I geometrie může být zábavná. Dnes jsme modelovali úsečky, přímky, polopřímky. Vytvářeli jsme body, které na nich leží či neleží. Na závěr hodiny jsme si vyvodili opačné polopřímky a pracovali na interaktivní tabuli. Jak nás to bavilo? Ze zaujatých výrazů dětí lze usuzovat, že velmi. R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3. A Podmínky života na Zemi, pěstování rostlin

Tento týden byl v naší třídě nabitý. Nejenže jsme byli bruslit a navštívili jsme program městské knihovny ,,Ten dělá to a ten zas ono“, ale celý týden jsme se starali o semena řeřichy. Každá skupina měla na starosti dva kelímky se semínky. Zkoumali jsme, jak se budou vyvíjet rostliny , které mají zajištěné základní podmínky […]

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3. A Bruslíme

Dne 8. 2. jsme se po dlouhém čase vydali spolu na led. Zpočátku jsme se seznámili s bezpečným pohybem na ledě, zopakovali jsme si základní bruslařský postoj, zopakovali jsme si i jak padat a vstávat z ledu a již jsme začali ťapkat, pak bruslit a otáčet se pomocí pohybu paží. Učili jsme se dělat úplné […]

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3.A Leden- měsíc sněhuláků

Jelikož na sníh byl leden skoupý, vytvořili jsme si v Pracovních činnostech sněhuláka z roliček, drátků, větviček a modelíny. Ten nám neroztaje! R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

8. února 2023

3. A – Mobilní digitální učebna

Vyučovací hodiny ANGLICKÉHO JAZYKA máme velmi pestré, nabité pozitivním nasazením, dobrou náladou a chutí do všech činností.  K osvojení nového učiva a jeho upevnění využíváme učebnice a pracovní sešity, se kterými díky elektronické verzi pracujeme také na interaktivní tabuli. Ve dvojicích a skupinkách hrajeme DOMINO, PEXESO, SPINNER, luštíme křížovky a doplňovačky, zpíváme a tancujeme. Umíme […]

Pokračovat ve čtení

13. ledna 2023

3.A Výuka jinak

Učení není nuda. Dne 12.1. jsme si zpestřili  hodiny Člověk a jeho svět a Český jazyk projektem Voda, kdy děti plnily různé úkoly na téma voda skryté v kapičkách. Výsledkem jim byla obrovská kapka s informacemi o vodě. Následujícího dne jsme pokračovali v zábavném učení a na hodině Čs. jsme si ve skupinkách dělali pokusy […]

Pokračovat ve čtení