ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

7. B

Základní informace

17. května 2024

Soutěž hlídek ČČK

Ve středu 15.května se 6 děvčat z naší školy pod vedením paní vychovatelky Kamily Pávkové zúčastnilo oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků v Ústí nad Orlicí. Akci každoročně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže. Ačkoliv naše reprezentantky- Barča Nováková, Kája Tölgová, Eliška Karlíková, Viki Vejdová, Nelča Halvová a Míša Pražáková, neprošly soustavnou přípravou na tuto soutěž, […]

Pokračovat ve čtení

9. března 2024

Dějepisná exkurze – Praha

Tradiční jarní poznávací exkurzi do Prahy se 7. ročníky jsme v tomto školním roce absolvovali 6. března 2024 a to se všemi třídami najednou. Naše cesta vedla již tradičně z nádraží přes Staré město, Karlův most, kde děti absolvovaly zábavný program od agentury Praha hravě. Pak se přemístili na Kampu, kde je ještě čekala zajímavá bojovka. […]

Pokračovat ve čtení

15. února 2024

Lyžák 7. B – VIDEO

Pokračovat ve čtení

22. prosince 2023

Přespání ve škole

Za odměnu jsme se rozhodly s dětmi přespat v předvánočním čase ve škole. Společně s dětmi jsme si to náležitě užily. Hrály jsme stolní tenis, na schovávanou, která se dětem již tradičně líbila nejvíce, bříška jsme si naplnily výtečnou pizzou, stihly jsme i bez deště navštívit vyzdobené Staré náměstí, kde jsme si udělaly nějaké fotky […]

Pokračovat ve čtení

16. června 2023

Školní výlet 6.B

13. června 2023 jsme se vydali na školní výlet do nedaleké Březové nad Svitavou. Z místní železniční zastávky jsme se nasměrovali k lanovému parku, který se nachází v lese pod krásnou vyhlídkou s rozhlednou Járy Cimrmana. Lanový park si děti vyzkoušely mnohokrát, pod rozhlednou si zahrály různé hry a naše sportovně-turistické putování jsme završili pobytem […]

Pokračovat ve čtení

12. dubna 2023

Přespání ve škole 6.B

S žáky jsme se sešli ve škole z důvodu stmelování třídního kolektivu a zároveň také k řešení prevence šikany. V úvodu si každý z nich vyplnil anonymní dotazník týkající se třídního kolektivu a jeho fungování. Dále jsme zhlédli film Oběť šikany a Černá ovce z portálu JSNS, které jsme si společně důkladně rozebrali. Společně jsme […]

Pokračovat ve čtení

22. prosince 2022

Besídka 6. B

Během předvánočního shonu jsme si poslední den ve škole krásně užili. Proběhl společný tanec, sdílené povídání, vycházka po vánočně laděném městě a nakonec očekávané nadělování a rozdávání dárečků. Nikdo z nás nezlobil, protože každý byl štědře obdarován.

Pokračovat ve čtení

6. října 2022

Adaptační kurz 6. B

V termínu  21. – 22. 9. 2022 se konal adaptační kurz naší třídy 6. B. Sraz účastníků jsme měli v 8.00 hod. 21. 9. 2022 ve škole ve své třídě. Zde také proběhl dopolední program organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Šlo především o aktivity, které vedly ke stmelování kolektivu a určování pravidel naší třídy. Oběd jsme měli […]

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Macocha

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Planetárium Brno

Pokračovat ve čtení