3. A – Vánoce v DDM KAMARÁD

Vánoční zvyky a tradice Výukový program o adventu a tradičních vánočních zvycích. Cílem bylo přiblížit dětem lidové zvyky a význam vánočních svátků. Součástí programu byla také rukodělná činnost.