1. B – PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Program primární prevence jsme zaměřili na podporu vztahů v třídním kolektivu a na to, jak předejít rizikovému chování dětí. Zkušenosti jak se v různých situacích chovat, získaly děti na základě prožitků ze hry a vlastním povídáním, besedováním nad daným tématem.