ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

6. B

Základní informace

31. prosince 2021

Vánoční besídka 6.B – Cvičení

Někteří z nás si našli chvilku na protažení svého těla:)  

Pokračovat ve čtení

31. prosince 2021

Vánoční besídka 6.B – Rozdávání dárků a hry

Po krátkém občerstvení následovalo hraní her, rozdávání a rozbalování vánočních dárků.

Pokračovat ve čtení

31. prosince 2021

Vánoční besídka 6.B – Ochutnávka vánočního punče

Naši první vánoční besídku na 2. stupni jsme zahájili ochutnávkou punče v hale u třídy. Jak moc jsme si „pošmákli“, poznáte z výrazů našich tváří:)  

Pokračovat ve čtení

6. prosince 2021

Krabice od bot 6.B

Po naší společné domluvě jsme se rozhodli potěšit děti z chudších rodin a zapojili se do akce KRABICE OD BOT. Na webových stránkách akce jsme si „zarezervovali“ jednu dívku a chlapce v našem věku a poskládali jim do krabic vánoční dárky, které by je mohly potěšit. Ty jsme poté odvezli na sběrové místo do Žichlínku. Věříme, že […]

Pokračovat ve čtení

6. prosince 2021

Hodiny výtvarné výchovy v 6.B

Ukázka z našich hodin výtvarné výchovy. Ze záběrů je zřejmé, jak moc se snažíme 🙂

Pokračovat ve čtení

6. prosince 2021

Adaptační kurz – Lanové centrum Proud Olomouc

Druhý den adaptačního kurzu jsme odjeli do Olomouce – do Lanového centra PROUD. Zde jsme nejdříve plnili skupinové aktivity v rámci soutěží mezi jednotlivými družstvy. Poté jsme se již učili základy lezení, jištění a slaňování. Odměnou na závěr nám byla velká adrenalinová houpačka.

Pokračovat ve čtení

6. prosince 2021

Adaptační kurz 6.B – PINGUin park

Po obědě ve školní jídelně jsme se pěšky vypravili do nedalekého PINGUin parku. Po zdolání náročného výšlapu na Peklák už nás čekalo jen pár snazších kilometrů do Přívratu. Zde jsme aktivně strávili celé odpoledne. V podvečer jsme se autobusem vrátili na přespání do školy.

Pokračovat ve čtení

6. prosince 2021

Adaptační kurz 6. B – Program Začátek

Náš adaptační kurz jsme zahájili programem Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Během dopoledne jsme společně plnili různé úkoly a hráli hry – zaměřené na bližší seznámení s novými žáky a vytváření kladného klimatu ve třídě.

Pokračovat ve čtení

1. září 2021

Zahájení roku 2021

Školní rok 2021/2022 byl zahájen.

Pokračovat ve čtení

15. června 2021

5.B prožila den v Litomyšli

Třída 5.B strávila školní den poznáváním krás Litomyšle a hrou fotbal golfu.  Zážitkové bylo také stravování. Exkurze 5.B do Litomyšle začala výstupem na ochoz Červené věže, odkud měli páťáci  jako na dlani památkové objekty, které se záhy chystali navštívit – rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru, zámek a Chrám Nalezení sv. Kříže. Na detailní […]

Pokračovat ve čtení