ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

6. B

Základní informace

12. dubna 2023

Přespání ve škole 6.B

S žáky jsme se sešli ve škole z důvodu stmelování třídního kolektivu a zároveň také k řešení prevence šikany. V úvodu si každý z nich vyplnil anonymní dotazník týkající se třídního kolektivu a jeho fungování. Dále jsme zhlédli film Oběť šikany a Černá ovce z portálu JSNS, které jsme si společně důkladně rozebrali. Společně jsme […]

Pokračovat ve čtení

22. prosince 2022

Besídka 6. B

Během předvánočního shonu jsme si poslední den ve škole krásně užili. Proběhl společný tanec, sdílené povídání, vycházka po vánočně laděném městě a nakonec očekávané nadělování a rozdávání dárečků. Nikdo z nás nezlobil, protože každý byl štědře obdarován.

Pokračovat ve čtení

6. října 2022

Adaptační kurz 6. B

V termínu  21. – 22. 9. 2022 se konal adaptační kurz naší třídy 6. B. Sraz účastníků jsme měli v 8.00 hod. 21. 9. 2022 ve škole ve své třídě. Zde také proběhl dopolední program organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Šlo především o aktivity, které vedly ke stmelování kolektivu a určování pravidel naší třídy. Oběd jsme měli […]

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Macocha

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Planetárium Brno

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Čarodějnice

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Velikonoce – KC

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Velikonoce – knihovna

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5.B Velikonoce – tvoření

Pokračovat ve čtení

21. června 2022

5. B Moje planeta, můj domov

Pokračovat ve čtení