PŘÍRODOPIS (8. A, 8. B)

Milí žáci,   prosím Vás o nastudování kapitoly POHLAVNÍ SOUSTAVA. Do sešitu si pořiďte zápis, který je ke stažení na níže uvedeném odkazu (stačí vytisknout a nalepit). P8 – POHLAVNÍ SOUSTAVA K procvičení využijte tato cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2024 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2027 Zájemci mohou shlédnout … Celý příspěvek

CHEMIE (8. A, 8. B)

Milí žáci,   prosím Vás o nastudování kapitoly HALOGENY a POLOKOVY, kterou naleznete v učebnici na str. 51 a 54. Do sešitu si pořiďte zápis, který je ke stažení na níže uvedeném odkazu (stačí vytisknout a nalepit). CH8 – HALOGENY, … Celý příspěvek