CHEMIE (8. A, 8. B)

Milí žáci,   prosím Vás o nastudování kapitoly Dusík, kterou naleznete v učebnici na str. 50. Do sešitu si pořiďte zápis, který je ke stažení na níže uvedeném odkazu (stačí vytisknout a nalepit). CH8 – dusík Za domácí úkol nakreslete … Celý příspěvek

8.A angličtina online :-)

Pokud by některá cvičení nešla spustit, stáhněte si zdarma přehrávač Adobe Flash Player :-). With best regards Jana Chmelařová Practise online :-): Přídavná jméne (adjectives) a příslovce (adverbs) https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?fq=LanguagePoint_facet%3A%22Adjectivesxxxandxxxadverbs%22&cc=global&selLanguage=en&mode=hub https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?fq=LanguagePoint_facet%3A%22Adjectivesxxxandxxxadverbs%22&cc=global&selLanguage=en&mode=hub   Otázky (questions) https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?fq=LanguagePoint_facet%3AQuestions&&cc=global&selLanguage=en&mode=hub Předložky (prepositions) https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Prepositions%22&cc=global&selLanguage=en&mode=hub Slovesa (verbs) https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Verbs%22&cc=global&selLanguage=en&mode=hub

CHEMIE (8. A, 8. B)

Milí žáci,   prosím Vás kontrolu úplnosti zápisu kapitol týkajících se kyslíku, hoření a hašení (viz přiložený soubor), a to do 20. 3. 2020. Případné nedostatky doplňte do školního sešitu (stačí si zápis vytisknout a nalepit). Problematiku kyslíku si nastudujte … Celý příspěvek

8.A Závěr prvního pololetí

Konec prvního pololetí u nás ve třídě nebyl jen o dohánění známek, ale i o společně stráveném čase. Před vysvědčením jsme absolvovali nocování ve škole spojené s již tradiční procházkou po městě.