7. A – dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze do Prahy Děkujeme paní učitelce Kohoutkové za zorganizování dějepisné exkurze, která se velmi vydařila (a za objednání skvělého počasí a úžasných průvodců po Katedrále sv. Víta a Břevnovském klášteře). Zapsala: Mgr. Jana Faltysová