7. A – dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze do Prahy Děkujeme paní učitelce Kohoutkové za zorganizování dějepisné exkurze, která se velmi vydařila (a za objednání skvělého počasí a úžasných průvodců po Katedrále sv. Víta a Břevnovském klášteře). Zapsala: Mgr. Jana Faltysová

7. A – Halloween

Poslední říjnový den proběhly na naší škole a také ve třídě sedmáků oslavy Halloweenu. I letos se někteří žáci převlékli do kostýmů a užili si v nich nejen netradiční přestávky, ale také činnosti, které proběhly o velké přestávce v hale … Celý příspěvek