V. A – Finanční gramotnost

Finanční gramotnost – důležité téma, které se dotýká každodenního života. Vedení jednoduchého účetnictví, rozumět příjmům a výdajům, umět spořit, vytvářet si finanční rezervu, znát hodnotu peněz, jak s nimi hospodařit. To vše se stalo součástí našich hodin matematiky.