Postup při pozitivním testu

POSTUP ZDE Jak postupovat v případě pozitivního testu ? škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním testu žáka zákonný zástupce telefonicky  (nebo jiným dálkovým způsobem) informuje  dětského lékaře svého dítěte dětský lékař vyplní elektronickou žádanku o PCR vyšetření Potvrzovací PCR … Celý příspěvek

Dětská skupina od 12.4.2021

Vážení rodiče, s otevřením škol 12. 4. 2021 se mění podmínky pro provoz dětské skupiny dětí zaměstnanců vybraných profesí. skupina je zřízena pouze pro kmenové žáky školy obědy hradí zákonný zástupceVíce zde přihláška Mgr. Tomáš Starý ředitel školy

Informace k ZÁPISU

Zápis do 1. tříd Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhne v pátek 9. 4. a v sobotu 10. 4. 2021. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. POZOR!!! ZÁPIS PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. … Celý příspěvek

DĚTSKÁ SKUPINA od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci. Z důvodu omezení provozu základních škol v našem městě, rozhodl hejtman Pardubického kraje svým opatřením o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová: Komu je určena: – děti zaměstnanců vybraných profesí obecní policie; bezpečnostní sbory poskytovatelé zdravotních služeb … Celý příspěvek

Přijímačky – testy v mobilu

Vážení rodiče. jako součást podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v … Celý příspěvek