ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2. A

Základní informace

12. června 2023

1. A – Pasování na čtenáře

Pokračovat ve čtení

12. června 2023

1. A – Beseda v knihovně (Marek Šolmes Srazil)

Pokračovat ve čtení

10. června 2023

1. A – Voňavé koláče

Pokračovat ve čtení

10. června 2023

1. A – Dramatizace pohádky

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

1. A – Den dětí

Třída 9. C pro nás připravila v areálu naší školy Den dětí. Na osmi stanovištích jsme plnili různé úkoly společně se žáky z 9. B, kteří s námi jednotlivá stanoviště procházeli. Po splnění všech úkolů nám deváťáci předali diplomy, medaile a my jim poděkovali malou sladkostí. Poté jsme ve třídě zhlédli český animovaný televizní seriál […]

Pokračovat ve čtení

31. května 2023

1.A a 1.B poslední plavání

Pokračovat ve čtení

29. května 2023

1. A – Program primární prevence

Šikana, škádlení a já

Pokračovat ve čtení

13. května 2023

1. A – Den matek

Pokračovat ve čtení

13. května 2023

1. A – Den Země

Pokračovat ve čtení

10. května 2023

1. A – Seiferos

Výukový program – přednáška spojená s letovou produkcí dravých ptáků a sov.

Pokračovat ve čtení