ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. B

Základní informace

31. ledna 2021

1. B – Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení v 1. třídě je velkou slavnostní událostí. Celé dopoledne děti napjatě očekávaly, kdy už nastane ta chvíle a paní učitelka začne vysvědčení rozdávat. Při jeho předávání dostaly zlatou čokoládovou medaili za jejich skvělou práci v 1. pololetí. Poté jsme si všichni připili dětským šampaňským. Už teď se těšíme na další vysvědčení 🙂

Pokračovat ve čtení

31. ledna 2021

1. B – Skupinová práce

Ve čtvrtek 28. ledna jsme v hodině Člověk a jeho svět pracovali ve skupinách. Učíme se o našem těle a paní učitelka nás seznámila s jednotlivými částmi kostry. Poté se každá skupina snažila kostru poskládat podle obrázku. Kostlivce jsme pojmenovali a připevnili na tabuli. Práce ve skupinách nás bavila.

Pokračovat ve čtení

2. prosince 2020

1. B – Pasování na čtenáře Slabikáře

V pondělí 30. listopadu jsme dočetli Živou abecedu a čekalo nás slavnostní pasování na čtenáře Slabikáře. Při samotném pasování rytířským mečem děti složily čtenářský slib a poté jim byl předán Slabikář s diplomem. Nakonec jsme vše oslavili dětským šampaňským 🙂

Pokračovat ve čtení

16. října 2020

1. B – Tonda Obal na cestách

V úterý 13. října nás navštívila paní lektorka, která nám představila program „Tonda Obal na cestách“. Cílem programu je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí. Děti rozeznávaly základní druhy odpadu a ujasňovaly si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Také se dozvěděly o internetových stránkách, kde jsou různé hry a videa. […]

Pokračovat ve čtení

21. září 2020

1. B – Olympijský víceboj

Ve středu 16. září jsme měli Olympijský víceboj. Čekalo nás pět stanovišť, kde jsme si vyzkoušeli naši pohybovou zdatnost. Všechny disciplíny jsme zvládli s velkým nadšením. Na konci víceboje jsme byli odměněni medailí. Už se těšíme na příští rok 🙂

Pokračovat ve čtení