3. C – „Čertovská škola“

Dne 5. prosince 2017 měla naše třída projektový den s názvem „Čertovská škola“. Čerti a čertice řešili čertovské počítání, tajné písmo, rébusy a opravovali popletený dopis. Po splnění všech čertovských úkolů dostali sladkou odměnu.