DĚTSKÁ SKUPINA od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci. Z důvodu omezení provozu základních škol v našem městě, rozhodl hejtman Pardubického kraje svým opatřením o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová: Komu je určena: – děti zaměstnanců vybraných profesí obecní policie; bezpečnostní sbory poskytovatelé zdravotních služeb … Celý příspěvek

Provoz školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče. Usnesením vlády se od pondělí 1. 3. 2021 významně upravuje  provoz školy, školní družiny i školní jídelny. Podrobnosti naleznete v přiloženém pokynu. Provoz školy od 1. 3. 2021 Nařízení vlády č.200 ze dne 26.3.2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhne v pátek 9. 4. a v sobotu 10. 4. 2021. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Z důvodu současné epidemiologické situace proběhne ZÁPIS včetně odkladů zcela … Celý příspěvek

Přijímačky – testy v mobilu

Vážení rodiče. jako součást podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v … Celý příspěvek

ROZVRHY od 1.3.2021

Vážení rodiče, od pondělí 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku i 1. a 2. ročníky. Tyto rozvrhy najdete v tabulce u své třídy. V distanční výuce pokračují 3. – 9. třídy. Děkujeme vám za spolupráci při vzdělávání dětí v této … Celý příspěvek

Markétina dopravní výchova

  Naše základní škola se připojila k projektu Markétina dopravní výchova. Jedná se o projekt organizace Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Cílem projektu je implementace dopravní výchovy do výuky, zvýšení zájmu o dopravní výchovy mezi … Celý příspěvek