Mineralogická olympiáda

Regionální kolo Mineralogické olympiády, které každoročně hostí mladé mineralogy z různých koutů České republiky se 23. května opět uskutečnilo na ZŠ Habrmanova v České Třebové. Letošní soutěž byla zastoupena nejen žáky a studenty z východočeského regionu, ale také soutěžícími z Českých Budějovic a poprvé i z Jihlavy a Prahy.

      Soutěž, jejíž náplní jsou především znalosti z oborů neživé přírody, jakými jsou mineralogie, paleontologie, petrografie a geologie, již tradičně pořádá Mineralogický klub Česká Třebová ve spolupráci se zmíněnou základní školou. Přesto, že se jedná o soutěž nelehkou, sjíždí se každoročně do odborných pracoven školy několik desítek soutěžících, kteří musí prokázat nejen dobré teoretické znalosti, ale v části praktické správně určit 50 nerostů, hornin a zkamenělin. Odměnou pro všechny účastníky je originální diplom, vytvořený jen pro tuto soutěž a také broušený minerál na památku.  Ti nejúspěšnější se pak mohou těšit na výpravnou publikací z neživé přírody.

      I tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích, dělítkem věkových hranic bylo dovršení šestnácti let v den konání soutěže. Odborná porota složená z učitelů a členů mineralogického klubu měla opět nelehkou práci, a jak ukázaly konečné výsledky, o umístění na medailových místech rozhodoval často jediný bod. V kategorii do 16 let zvítězila ziskem 79 bodů třináctiletá Kateřina Kozáková z Gymnázia Jírovcova, která přijela soutěžit ze vzdálených Českých Budějovic, o pouhý bod méně měla druhá Jitka Waldhauserová z jihlavského gymnázia a třetí příčku obsadil Marek Man ze ZŠ O. Březiny Jihlava. Je potěšitelné, že ve velmi  nabité konkurenci obstála i regionální soutěžící Lucie Wargová z českotřebovského gymnázia, která skončila těsně pod stupni vítězů. V kategorii starších byly výsledky ještě vyrovnanější. Se 79 body získal pomyslnou zlatou medaili Lukáš Jakub z Gymnázia J. Ressela Chrudim, druhé místo obsadil Karel Špaček z Gymnázia Českolipská Praha a tradici rozdílu jednoho bodu neporušil svým třetím místem ani Vojtěch Blažek, opět z chrudimského gymnázia.

      Letošní ročník Mineralogické olympiády v České Třebové pronikl již tradičně daleko za hranice regionu a jsme moc rádi, že školy, učitelé i pracovníci některých muzeí věnují hodně času na to, aby své žáky a studenty dobře na soutěž dobře připravili. Byli bychom rádi, aby obory neživé přírody opět zaujaly své místo, které jim v kalendáři soutěží bezpochyby patří. Již nyní bych chtěl za všechny organizátory Mineralogické olympiády vyslovit přesvědčení, že se za rok opět v České Třebové sejdeme.

                                                                                                       Milan Michalski

Výsledková listina 2019 – kategorie A

Výsledková listina 2019 – kategorie B

Komentáře nejsou povoleny.