8.A Nocování ve škole

Hned první školní týden jsme absolvovali nocování ve škole. Ve čtvrtek odpoledne jsme se vydali k restauraci Na Horách, kde jsme se občerstvili a zasportovali jsme si. Potom jsme se procházkovým tempem vrátili zpět do školy. Zde jsme společně povečeřeli a zahráli si pár her. Brzy jsme zalehli, protože nás v pátek ráno čekala škola.

Všichni bychom rádi poděkovali paní Slezákové, která na nás opět myslela a nachystala pro nás báječnou snídani 🙂

Konec školního roku v 6.B

Na konci května se naše třída zúčastnila exkurze v ekocentru Oucmanice. Díky získanému grantu z Pardubického kraje na výukové programy nebyla exkurze drahá. Cestu jsme zvládli vlakem do Brandýsa a po té pěšky do Oucmanic. První objednaný program byl o včelách, při kterém jsme se dozvěděly spoustu nových zajímavostí o jejich životě, z čeho se skládá úl a také jsme si mohli vyrobit svíčku z voskového plátu. 2. program byl zaměřen na bylinky, jejich pěstování a použití doma i v léčitelství. Na konec programu byla ochutnávka jednotlivých čajíků. Do Brandýsa jsme se vraceli opět pěšky krásnou přírodou a nezapomněli jsme se zde stavit ve vyhlášené cukrárně.

V pondělí 24.6.2019 se naše třída 6.B vydala vlakem na školní výlet do Hradce Králové. Prošli jsme si centrum města a pak zamířili do zábavného centra Fly Zone. Tady jsme si vyzkoušeli různé atrakce (olympijskou trampolínu, lezeckou stěnu, twister, slack line a další), na nichž jsme si otestovali svoji fyzickou zdatnost – sílu, obratnost vytrvalost, ale i odvahu. S krátkou přestávkou na oběd a zakoupení něčeho na památku jsme se odpoledne unaveni vydali na cestu na nádraží. Posilnili jsme se zmrzlinou a v podvečerních hodinách se vrátili domů.

8.A Začátek školního roku

Nový školní rok začal, a tak přejeme našim osmákům úspěšný školní rok a zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na výzdobě naší třídy! 🙂

 

 

Exkurze 6. a 8. ročníků do Ekocentra Paleta v Oucmanicích

Na konci školního roku (v květnu a červnu) jsme se s žáky 6. a 8 ročníků zúčastnili exkurzí v ekocentru Oucmanice. Díky získanému grantu z Pardubického kraje na výukové programy nebyla exkurze drahá. Cestu jsme zvládli vlakem do Brandýsa a po té pěšky do Oucmanic. Pro 6. třídy jsme objednali program o včelách, při kterém se dozvěděly spoustu nových zajímavostí o jejich životě, z čeho se skládá úl a také si mohly vyrobit svíčku z voskového plátu. 2. program byl zaměřen na bylinky, jejich pěstování a použití doma i v léčitelství. Na konec programu byla ochutnávka jednotlivých čajíků.

8.ročníky měly náročnější výukové programy. V 1. si vyzkoušely simulační hru, v které se staly obyvateli jedné africké vesnice a jejich úkolem bylo zajistit potravu a zásoby na další rok. 2 výukový program byl zaměřený na zásady zdravé výživy a na jeho konci si žáci připravili 2 zdravé pokrmy (pomazánku z červené čočky a sladký dezert ze špaldy).

Do Brandýsa jsme se vraceli opět pěšky krásnou přírodou a nezapomněli jsme se zde stavit ve vyhlášené cukrárně.

8. A – školní výlet

Poslední pondělí letošního školního roku se 8. A vydala na výlet do Pardubic. Zde jsme si užili několik zábavných her v aréně Lasergame a krásné počasí nám následně zpříjemnilo procházku po historickém centru Pardubic.

4.A Exkurze – Pevnost poznání

Na úplný závěr školního roku jsme ve středu 26.6. jeli vlakem do Olomouce. Pevnost poznání – interaktivní muzeum –  bylo v několika patrech plné fascinujících zastávek od dějin, zeměpisu, biologie, fyziky, … až po astrologii, kde jsme v místním planetáriu koukli na krátký film o vesmíru. Teplo tento den bylo opravdu neúprosné, proto jsme si místo procházky centrem raději „zamlsali“ a ochladili se nanukem.

Projektový den (6.C)

     Závěrečný týden školního roku nám zpříjemnil projektový den. Tématem pro 6. ročníky bylo Zdraví a bezpečnost. Děti si na několika stanovištích vyzkoušely základy zdravovědy, dozvěděly se něco o práci městské policie a hasičů nebo si mohly vyzkoušet lezení na horolezecké stěně …

7.A Závěr školního roku

Konec školního roku pro nás byl plný zážitků a aktivit. Po týdnu sportu nás čekal školní výlet do Chlumce nad Cidlinou a návštěva laser game v Pardubicích. I díky báječnému počasí jsme si celou akci moc užili. Na úplný závěr školního roku jsme ještě absolvovali nocování ve škole, na které určitě budeme ještě dlouho vzpomínat 🙂 . Po rozdání vysvědčení jsme si zašli na tradiční zmrzlinu a pak hurá domů. V září už se sejdeme jako osmáci  🙂

Školní výlet 9. B

Náš poslední školní výlet nás zavedl do Olomouce. Dopoledne jsme si užili program v lanovém centru Proud, pak jsme se přesunuli do Chomoutova, kde jsme nasedli na rafty a vyzkoušeli si téměř tříhodinovou plavbu po Mlýnském potoce. Poté jsme se dopravili do Radíkova, kde jsme měli zajištěné ubytování v Chatě Pod Věží. Deváťáci si postavili stany a večer strávili společným posezením u ohně. Druhý den po snídani jsme sbalili stany a vydali se na známé poutní místo Svatý Kopeček. Poslední zastávkou byla Galerie Šantovka a pak už jen cesta zpátky domů.