Stávka 6. 11. 2019

Vážení rodiče.

Ve středu 6. 11. 2019 se Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice připojuje ke  stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny. Školní jídelna bude v provozu, děti mohou odebrat oběd pouze za plnou cenu.

ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

Výměnný pobyt ve Svitu

Vážení rodiče.

Naše škola pravidelně pořádala výměnné pobyty pro žáky z partnerského města Svit ve Slovenské republice. Před několika lety byla tato tradice přerušena. Současné vedení města, ale i my bychom rádi na tuto tradici navázali, a pokusili se vztahy mezi partnerskými školami obnovit. Máte dítě
v 5. – 8. ročníku
, a rádi byste se výměny zúčastnili? Chcete vědět, jak bude výměna probíhat?
Vaše dítě odjede s učitelským doprovodem do školy ve Svitu, kde se ubytuje v rodině slovenského žáka. Partnerská škola pro naše žáky na celý pobyt připraví program. Po celou dobu bude učitelský doprovod na Slovenku s dětmi. Na oplátku pak vy ubytujete žáka ze Slovenska. Předpokládaná finanční spoluúčast je 2000 – 3000 Kč. Přesnější podmínky bude možné stanovit podle počtu přihlášených.
Máte-li předběžný zájem o výměnný pobyt, tak prosím informujte svého třídního učitele do pondělí 23. 9. 2019. Děkujeme předem za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy

Umíme pomlázky

Již v 6. ročníku si žáci naší školy mají možnost vyzkoušet ručně uplést pomlázku. Pletení probíhá v hodinách pracovních činností nebo v hodinách pěstitelských prací.

Žáky chválíme a deváťáci jako matadoři předvedli, že je to „hračka“ 🙂

                                                                             učitel pracovních činností Petr Doseděl

FOTOGALERIE:

 

KAPR 2018

Již osmým rokem proběhl na naší škole Běh o vánočního kapra.

Ve středu 19. 12. 2018  se postupně na start připravili zástupci všech osmi tříd druhého stupně spolu s vybranými zaměstnanci školy.

113 schodů tak museli postupně v každém týmu zdolat 3 chlapci, 3 dívky a 1 dospělý.

Závod byl velmi dramatický. Báječnou atmosféru umocnilo bouřlivé povzbuzování všech žáků školy. Nakonec v nelítostném boji zvítězila štafeta třídy  8.B v čase 2:09,92.

Před štafetovým během i v letošním roce proběhl souboj jednotlivců. V kategorii dívek vyhrála Lenka Sršňová (9.A)  a mezi chlapci zvítězil Filip Ptáček (8.A).

Na závěr celého běžeckého klání nesměl chybět ani tradiční závod mezi žáky a učiteli. Tato štafeta byla ztížena obratnostními disciplínami (lov magnetických rybiček a házení kroužků na cíl). V napínavém souboji opět vyhráli učitelé, tentokrát pouze s nepatrným náskokem před štafetou žáků.

Výsledky:

Pořadí jednotlivců – výsledky

Pořadí štafet – výsledky

Fotogalerie:

Díky ochotným sponzorům se nám podařilo odměnit všechny soutěžící a tak si kromě krásného zážitku odnesli domů i hodnotné ceny.                                                                                                                                                                Děkujeme!!!!

Lenka Plocová

 

 

JARMARK

Že je do Vánoc daleko? To je jen zdání. Vánoční atmosféru jsme vykouzlili na „Července“ už 29. listopadu. Opět se dětem podařilo přilákat rodiče, kamarády i známé na již tradiční Jarmark. Oběma budovami se rozléhaly vánoční písně a smích. Každý z návštěvníků si mohl vybírat z rozmanité nabídky – nakoupit drobné dětmi vyráběné dárky, vytvořit si vánoční přáníčko, nebo se nechat vyfotografovat na novoroční přání, zhlédnout divadelní představení O Sněhurce nebo pásmo písniček, tanečků či příběh Macha a Šebestové. Ti zvídavější mohli navštívit učebnu fyziky a chemie. Zajímavá byla videa ze školních akcí. Stejně jako v loňském roce se uskutečnila burza hraček. K příjemné atmosféře přispěla rozhodně i školní jídelna. Letošní novinkou byl vynikající „školníkův vánoční punč“. Úsměvy na tvářích návštěvníků svědčily o tom, že se u nás cítili dobře a mnoho z nich rádo posedělo v kavárničkách, které pro ně připravili žáci devátých tříd. Nezbývá než popřát všem klidný adventní čas a těšit se na shledanou.

Oslavili jsme spolu 100. výročí republiky

A nebyly to oslavy ledajaké! Celý říjen jsme vyráběli vlajky – bylo jich 686! Tu poslední – živou, jsme vytvořili sami. V tričkách trikolory a při zpěvu písně „Ach synku, synku“ jsme si všichni, malí i velcí, připomněli naši stoletou historii.

VIDEO:

 

FOTOGALERIE:

Exkurze K Dotekům státnosti

Aneb exkurze 5.C do Prahy.

V souvislosti s tolik připomínaným stoletým výročím vzniku samostatného Československa podnikla 5.C exkurzi do Prahy. Cílem bylo dotknout se míst, nebo se alespoň přiblížit k místům a symbolům, úzce spjatým se základy našeho státu.

Ačkoliv exkurze nebyla inspirována výrokem jednoho z našich posledních prezidentů: „Peníze jsou až na prvním místě“, první zastávka byla u České národní banky. Zde začal seriál referátů, které si páťáci připravili. Většinou velmi zodpovědně, ne snad jen proto, že za ně měli přislíbené honoráře až 10 tisíc Pop Coinů. (To je speciální třídní měna, kterou si páťáci se svým třídním učitelem na začátku školního roku vytvořili)

V blízkosti Obecního domu, kde byla před sto lety vyhlášena samostatnost Československa, zazněl druhý referát. Když se však děvčata snažila popsat klenot pražské secesní architektury a po nich další dvě spolužačky zase mluvit o Prašné bráně, o pozornost spolužáků je nekompromisně připravil žonglér s obřím bublifukem.

Protože jsme měli už při příjezdu na nádraží zpoždění, museli jsme Královskou cestou pospíchat. Kam jinam než na Staroměstské náměstí, kde bylo další zastavení. Tentokrát u památky na nepříliš slavnou epizodu prvních dnů samostatného Československa – Mariánský sloup1.

Rychlá zastávka v Klementinu a pak hup na Karlův most. Mnoho lidí a také docela hodně soch. Kdo by si na všechny vzpomenout „moh“? Kluci, kteří měli připravený referát, a pak ho zapomněli doma, si vzpomněli alespoň na jednu. A tak tvořivě pro ostatní vymysleli hru: „Kdo najde sochu Cyrila a Metoděje?“ Hledali jsme a našli jsme.

Malou odbočku na procházce kolem klenotů české historie jsme udělali v Mostecké ulici, kde je Mc Donalds. Když je hlad, tak je hlad, a kde jinde bychom se během výletu, nebo spíše průletu, historickou Prahou najedli slušněji a rychleji?

Posilněni hamburgery začali jsme stoupat vzhůru. Nejdřív k chrámu sv. Mikuláše, o kterém mluvil, kdo jiný, než Mikuláš. (Tedy také Tomáš, aniž by věděl, že chrám jeho jmenovce stojí také nedaleko. To už by byla ale velká zacházka.) A potom na Pražský hrad.

Návštěva Pražského hradu se třídou je jedinečnou příležitostí, jak vidět věci našemu národu nejvzácnější za peníz co možná nejlevnější. Vždyť rodinné vstupné na Pražský hrad je 700 Kč a vstupné pro jednu celou třídu pouze 150 Kč. Ale pryč od peněz k věcem duchovním. Nebo rovnou k těm posledním?  Ty se netýkají pouze našich zesnulých blízkých, jak na ně budeme za pár dnů také vzpomínat, ale i panovníků a králů. Z těch odpočívajících v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jsme si připomněli alespoň ty pro Čechy nejdůležitější: Karla IV a knížete sv. Václava.

Od velikánů k maličkým. I když nás už bolely nohy, došli jsme do Zlaté uličky. Čas běžel neúprosně, a nám pořád ještě zbývaly Doteky státnosti. Rozchod byl proto krátký. Cestou k výstavě jsme totiž měli ještě alespoň nahlédnout do Vladislavského sálu, kde bude brzy udělovat státní vyznamenání náš pan prezident. Že se nejedná pouze o obřad současného prezidenta, ale i jeho slavnějších i méně slavných předchůdců, a jak tato vyznamenání vypadají, jsme měli vidět na výstavě, která naši exkurzi uzavřela – Doteky státnosti. V Jízdárně Pražského hradu bylo ale vidět víc. O tom si rodiče páťáků už asi nechali vyprávět.

——————————————————————————————————————–

Poznámky

  1. Pouze tři roky dělala pomníku Mistra Jana Husa společnost socha Neposkvrněné Panny Marie, než ji dav Žižkováků strhl, protože ve sloupu spatřoval symbol svrženého habsburského režimu. Nepodobalo se toto běsnění alespoň trošičku tomu o necelé tři desetiletí později, když z další význačné památky Staroměstského náměstí – Staroměstské radnice, zbylo jen ohořelé torzo? Jistěže mnohé může zahojit čas. Na některé věci by se ale nemělo zapomínat. „Ale odpustit ano“, to by možná řekli panáčkové, co se pro radost dětí v Orloji točí jak na kolotoči 🙂