Děti dětem

Na letošním předvánočním Jarmarku vystoupili naši žáci s pestrým kulturním programem, jehož předvedení mělo velký úspěch. Bylo by škoda, kdyby připravená vystoupení neviděli ostatní žáci naší školy, kterým vystupující děti mohly ukázat, co se naučily a dokázaly nacvičit.

Proto se konalo další představení pro žáky 1. stupně, tentokrát v českotřebovském kulturním centru. Účinkující žáci si vyzkoušeli vystupovat na skutečném jevišti a zvládli to na výbornou.

Diváci ocenili výkony spolužáků vždy mohutným potleskem. Došlo i na koledy, které si zazpíval celý sál, a na všechny dýchla atmosféra blížících se Vánoc.

Rozsvícení vánočního stromu

Ve čtvrtek 5. prosince jsme za účasti žáků, pedagogů a rodičů slavnostně rozsvítili borovici před školou. Náš vánoční strom je ozdobený krásnými sněhovými vločkami za peníze, které jsme získali na Jarmarku.

Poděkování náleží všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu a výsledku předvánoční akce, a tedy všem, kteří tak pomohli strom rozsvítit.

Přejeme Vám poklidný adventní čas a věříme, že naše borovice přispěje ke kouzelné atmosféře Vánoc.

Pracovníci ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

 

Předvánoční jarmark na Července

Sněhové vločky se tiše snášejí, z dálky zní píseň. Že by nastal čas vánoční? U nás na Července ano, přestože venku nesněží.

Již po osmé jsme přivítali v naší škole žáky, jejich rodiče a známé. 28. listopadu se konal tradiční Předvánoční jarmark. Program byl opravdu pestrý. V obou budovách zněly vánoční písně, básničky, děti tančily, potěšily posluchače hrou na hudební nástroje. Velká tělocvična se proměnila v jarmark s množstvím stánků, kde jste si mohli vybrat nejrůznější zboží, které vyrobili žáci, učitelé i asistentky. V několika odborných učebnách jste mohli být svědky pokusů, jinde se vyfotografovat a nechat si tak vytvořit osobitou vánoční pohlednici. Menší děti si mohly v dílničce vyrobit vánoční přání a ozdoby. Pro ty, kteří si chtěli posedět, popovídat, odpočinout si od shonu, jsme nachystali několik kavárniček nabízejících dobroty domácí výroby, kávu, čaj. Školní jídelna lákala návštěvníky na vynikající koláčky a bábovky. A ti, kteří nenavštívili před školou stánek s voňavým punčem hned při příchodu, tak mohli učinit později. Nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez nasazení všech zúčastněných. Poděkování patří také panu Davidu Skalickému (firma Skalický Transport) za finanční dar, firmě Eko Bi, s r.o. za ozdobení borovice.

Rodičům a příznivcům školy děkujeme za projevenou přízeň. Výtěžek letošního Jarmarku bude věnován na osvětlení stromu před naší školou.

Mgr. Jana Ducháčková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

Jarmark se blíží

Jak jsme se připravovali na Jarmark? Naši žáci vyráběli různé vánoční dekorace, jimiž můžete obdarovat blízké nebo udělat radost sami sobě. Těšit se můžete na spoustu krásných výrobků.

Přijďte si vybrat dáreček!

Jarmark

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

zveme Vás na tradiční předvánoční akci.

Jarmark se koná ve čtvrtek 28. listopadu od 15:00 do 17:30 hodin.

Přijďte si pro sebe nebo své blízké zakoupit dárky či vánoční dekorace, nechte se obsloužit v kavárničkách, navštivte fotokoutek, vyrobte si s dětmi drobný dáreček a podívejte se na vystoupení dětí, která si pro Vás připravily.

Výdělek z Jarmarku bude tentokrát věnován na nákup osvětlení, které ozdobí borovici před naší školou.

Těšíme se na Vás!

žáci a zaměstnanci ZŠ Habrmanova

JARMARK

Výměnný pobyt ve Svitu

Vážení rodiče.

Naše škola pravidelně pořádala výměnné pobyty pro žáky z partnerského města Svit ve Slovenské republice. Před několika lety byla tato tradice přerušena. Současné vedení města, ale i my bychom rádi na tuto tradici navázali, a pokusili se vztahy mezi partnerskými školami obnovit. Máte dítě
v 5. – 8. ročníku
, a rádi byste se výměny zúčastnili? Chcete vědět, jak bude výměna probíhat?
Vaše dítě odjede s učitelským doprovodem do školy ve Svitu, kde se ubytuje v rodině slovenského žáka. Partnerská škola pro naše žáky na celý pobyt připraví program. Po celou dobu bude učitelský doprovod na Slovenku s dětmi. Na oplátku pak vy ubytujete žáka ze Slovenska. Předpokládaná finanční spoluúčast je 2000 – 3000 Kč. Přesnější podmínky bude možné stanovit podle počtu přihlášených.
Máte-li předběžný zájem o výměnný pobyt, tak prosím informujte svého třídního učitele do pondělí 23. 9. 2019. Děkujeme předem za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy

Umíme pomlázky

Již v 6. ročníku si žáci naší školy mají možnost vyzkoušet ručně uplést pomlázku. Pletení probíhá v hodinách pracovních činností nebo v hodinách pěstitelských prací.

Žáky chválíme a deváťáci jako matadoři předvedli, že je to „hračka“ 🙂

                                                                             učitel pracovních činností Petr Doseděl

FOTOGALERIE:

 

KAPR 2018

Již osmým rokem proběhl na naší škole Běh o vánočního kapra.

Ve středu 19. 12. 2018  se postupně na start připravili zástupci všech osmi tříd druhého stupně spolu s vybranými zaměstnanci školy.

113 schodů tak museli postupně v každém týmu zdolat 3 chlapci, 3 dívky a 1 dospělý.

Závod byl velmi dramatický. Báječnou atmosféru umocnilo bouřlivé povzbuzování všech žáků školy. Nakonec v nelítostném boji zvítězila štafeta třídy  8.B v čase 2:09,92.

Před štafetovým během i v letošním roce proběhl souboj jednotlivců. V kategorii dívek vyhrála Lenka Sršňová (9.A)  a mezi chlapci zvítězil Filip Ptáček (8.A).

Na závěr celého běžeckého klání nesměl chybět ani tradiční závod mezi žáky a učiteli. Tato štafeta byla ztížena obratnostními disciplínami (lov magnetických rybiček a házení kroužků na cíl). V napínavém souboji opět vyhráli učitelé, tentokrát pouze s nepatrným náskokem před štafetou žáků.

Výsledky:

Pořadí jednotlivců – výsledky

Pořadí štafet – výsledky

Fotogalerie:

Díky ochotným sponzorům se nám podařilo odměnit všechny soutěžící a tak si kromě krásného zážitku odnesli domů i hodnotné ceny.                                                                                                                                                                Děkujeme!!!!

Lenka Plocová