Školní psycholožka

INFORMACE PRO RODIČE – SLUŽBY ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY 

Školní psycholožka PhDr. Jiřina Nováková poskytuje své služby i v současné době formou telefonických nebo e-mailových konzultací. 

Pokud máte s dětmi problémy, které vyplynuly ze současné mimořádné situace, můžete se na ni obrátit buď telefonicky na tel .č.: 734 681 328  nebo na e-mail: jirina.novakova@zs-habrmanova.cz. 

Dětská skupina při ZŠ Habrmanova

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu mateřských i základních škol v našem městě, rozhodl zřizovatel, Město Česká Třebová, o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová:

Komu je určena:

  • Děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, příslušníků ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, řidičů veřejné hromadné dopravy, pedagogických a nepedagogických pracovníků určené školy a jiných profesí
  • Věk dětí do 10 let

Místo:

  • Školní družina (oddělení P.Venclové)
  • Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku

Doba provozu:

  • Pondělí – pátek od 7.00 do 15.00 hodin
  • Začátek provozu – čtvrtek 19. 3. 2020 v 7.00 hodin

 

Další podmínky:

  • Přijmeme pouze dítě zdravé, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření (viz. Přihláška do dětské skupiny a Písemné prohlášení).
  • Stravování – vlastní z domova (uchováme v ledničce, ohřejeme v mikrovlnné troubě)
  • Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18.00 hodin na emailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz)
  • Zákonný zástupce musí mít vyplněnou přihlášku do dětské skupiny a písemné prohlášení.

V České Třebové dne 18. 3. 2020

Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy

Přihláška do dětské skupiny + čestné prohlášení

Řečtí bohové

V hodinách dějepisu, kde se učíme o starověkém Řecku, poznáváme městské státy, řeckou kulturu a život tehdejších obyvatel. Řekové uctívali řadu božstev, k nimž vzhlíželi s úctou a respektem. Bohové dohlíželi na svět a zasahovali do života lidí, sami měli lidské vlastnosti a chovali se stejně jako lidé. S bohy sídlícími na Olympu a s mnohými dalšími se seznamujeme i prostřednictvím díla Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti.
V rámci skupinové práce k nám zavítali Zeus, Héra, Afrodita, Athéna, Poseidon, Apollon, Hermés, Charón, Arés, ale i bohyně spravedlnosti Diké a bohyně pořádku mezi lidmi a v přírodě Themis.

Příběhy našich sousedů v 8. A aneb Budeme dokumentovat příběhy, na které by se zapomnělo

Dva týmy z naší třídy se zapojily do projektu nazvaného Příběhy našich sousedů. Jedná se vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, který pomáhá zaznamenat životní příběhy pamětníků a zpracovat je formou rozhlasové nebo video reportáže.

Na počátku března se konal první workshop s koordinátorkou projektu Karolínou Šimáčkovou, která nás připravila na setkání s pamětníkem. Učili jsme se zacházet s audiorekordérem, abychom mohli natočit vzpomínky pamětníka v rozhlasové kvalitě, a seznámili se s principy vedení rozhovoru.

Otevírací doba kanceláře školy

OTEVÍRACÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLY V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ:

Pondělí:  9 – 11

Středa: 13 – 15

V kanceláři školy je v tuto dobu možné vyzvednout si „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“.

(Kontaktní telefon: 734 641 775)

 

Mimořádné opatření – uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ve kterém se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních, škola ruší od středy 11. 3. 2020 výuku až do odvolání. Zrušena bude také školní družina a žáci nebudou vpuštěni ani do jídelny. Aktuální informace budou uveřejňovány na webových stránkách a budou Vám zasílány e-mailem.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Mimořádné opatření – uzavření škol
Mimořádná opatření – omezení akcí
Dopis hejtmana
Úprava provozu městských organizací
Postup rodičům při zajišťování hlídání dětí z důvodu uzavření škol

Za zvířecími rekordy do muzea

Naše třída navštívila 27. 2. českotřebovské muzeum, kde nás čekal v rámci výstavy nazvané Rekordy a kuriozity ze světa zvířat poučný program na téma Savci.
Každý žák měl k dispozici pracovní sešit s úkoly a čekalo ho hledání informací rozmístěných po celé výstavě. Děti hledaly odpovědi na zajímavé otázky formou hry, což je bavilo.
Výstava děti zaujala a program se jim velmi líbil, navíc je obohatil o zajímavé a překvapivé informace ze světa savců, což jistě využijí v hodinách přírodovědy.

y.

Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo

Dne 19. 2. vítězové školního kola reprezentovali naši školu v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. V silné konkurenci reprezentantů škol ze širokého okolí obstáli a dosáhli krásného umístění.

V kategorii žáků 6.-7. tříd se Tobiáš Vacek umístil na 2. místě z patnácti soutěžících, Antonín König ve starší kategorii žáků 8.-9. tříd obsadil 5. místo z devatenácti soutěžících.

Blahopřejeme k úspěchu! Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme jen to nejlepší nejen při studiu angličtiny.