PRÁZDNINOVÝ POZDRAV

Přejeme všem krásné prázdniny, plné sluníčka, báječných zážitků, klidné rodinné pohody a dobré nálady. Jsme rádi, že jsme tento školní rok zvládli, nebyl vůbec jednoduchý, ale v mnohém nás naučil, jak žáky, tak pedagogy, tak i rodiče.

Užijte si prázdniny podle vašich představ, cestujte, navštěvujte se, poznávejte naši zemičku, v každém případě ale na sebe dávejte pozor. Ať se můžeme zase ve zdraví všichni sejít v novém školním roce.

Krásné prázdniny všem dětem, pedagogickému sboru, rodičům a příznivcům naší školy

Vedení školy

Rozloučení 6. B se školním rokem

Školní výlet 6. B

Za kulturou a sportem jedině do Litomyšle!

Co jsme zažili? Byli jsme v Regionálním muzeu Litomyšl na programu Za starého mocnářství (a nakoukli i do výstavy upírů), nahlédli do kostela Nalezení sv. Kříže, relaxovali v klášterních zahradách, zahráli si fotbalgolf a osvěžili se na místním koupališti.

A počasí? To nám až na deštivé ráno velmi přálo a my si do sytosti užili pravé letní chvíle.

Volby do školské rady 2021

Vážení rodiče.

Ve dnech 21. – 25. 6. 2021 proběhly volby do školské rady ZŠ Habrmanova.

Členy nové školské rady se  stávají:

za rodiče:   Mgr. Jana Voleská
Blanka Vomáčková

ze pedagogy:   Mgr. Ludmila Pražáková
Mgr. Daniel Peroutka

Všem kandidátům děkuji a přeji nově zvolené Školské radě úspěšné období.

Mgr. Tomáš Starý
ředitel školy

Zápis z volby rodičů 2021
Zápis z volby pedagogů 2021

BAREVNÝ TÝDEN

PONDĚLÍ 21. 6.  – ÚTERÝ 22. 6. – STŘEDA 23. 6. – ČTVRTEK 24. 6.PÁTEK 25. 6.

 PONDĚLÍ 28. 6. čepicový den

Dotazník Kalibro

Vážení rodiče.
Společnost Kalibro nabízí zdarma dotazníkové šetření, které se týká distanční výuky. Nabídku, kterou jsme obdrželi přikládáme.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

    rádi bychom Vám nabídli zapojení žáků a rodičů Vaší školy do dotazníkového šetření k průběhu distanční výuky. V rámci výzkumného úkolu, který řešíme, bychom chtěli shromáždit podklady a argumenty pro zavedení skutečně efektivních podpůrných opatření od úrovně státu po jednotlivé školy, které pomohou napravit možné negativní dopady distanční výuky.

    Protože našim hlavním cílem je poskytovat zpětnou vazbu jednotlivým školám, nabízíme Vám, že v případě zapojení Vašich žáků a jejich rodičů do tohoto šetření získáte zdarma individuální výstupy, které budete moci využít přímo ve Vaší škole a srovnat je s celostátními výsledky. K zapojení do šetření se nemusíte nijak zvlášť hlásit. Postačí, když rodičům Vašich žáků přepošlete (či jiným způsobem zpřístupníte) následující odkaz na dotazník s prosbou o vyplnění:

https://dotazniky.kalibro.cz/survey/dw9s7C9fId1fHmghUXCq

Dotazník vyplňují děti společně s rodiči, což zvláště u těch nejmladších odstraňuje případné technické obtíže. Vyplnění podle našich zkušeností netrvá déle než 15 minut, u starších žáků ještě méně.

     V úvodu dotazníku je potřeba správně vyplnit čtyřmístné identifikační číslo Vaší školy pro toto šetření: 6730
Zajistěte prosím, aby ho měli rodiče k dispozici společně s odkazem na dotazník. Pak ho mohou do dotazníku jednoduše zkopírovat. Správně vyplněné identifikační číslo nám umožní zpracovat dotazníky pro Vaši školu odděleně a poskytnout Vám tak individuální výstupy z šetření za Vaši školu. Jinak je samozřejmě dotazníkové šetření anonymní a neshromažďuje o respondentech žádné citlivé údaje.

Budoucí prvňáčci na akci ŠKOLA NANEČISTO 9. a 10. června

Budoucí PRVŇÁČCI neměli možnost se zúčastnit běžného ZÁPISU, tímto jim bylo odepřeno poznat pro ně neznámé školní prostředí. Proto naše škola (letos už druhý rok) uspořádala akci s názvem „ŠKOLA NANEČISTO“.

Děti se svými rodiči 9. a 10. června přišli do školy, aby si aspoň částečně mohli vynahradit to, o co přišli. Abychom dodrželi všechna nutná opatření, tak návštěvníci přicházeli dle rezervovaného termínu. Děti ukázaly, jak umí počítat, jak ovládají barvičky a geometrické tvary. Mohly si také vyzkoušet, jak se sedí ve školní lavici. Na vše dohlížely paní učitelky. Na závěr nechyběla ani odměna pro děti, která kdejakému účastníkovi „ŠKOLY NANEČISTO“ zamotala hlavu.

 

Milí budoucí prvňáčci,

přejeme vám krásné prázdniny a v září už s aktovkou NA SHLEDANOU.

Omezení provozu školní jídelny

Vážení rodiče.

Od 16. 6. do 28. 8. 2021 bude realizována velká rekonstrukce vzduchotechniky a sociálních zařízení ve školní jídelně ZŠ Habrmanova. Tato akce předpokládá přerušení provozu po celou dobu velkých prázdnin s tím, že nový školní rok bude zahájen v řádném termínu, a to včetně obnovení provozu jídelny.
Z důvodu bezproblémového zahájení, ale i ukončení rekonstrukce jsme se rozhodli přerušit provoz jídelny ve dnech 28. – 30. 6. 2021. Zmenšíme tak riziko možného zdržení prací.
Prosíme vás tímto o omluvení komplikací, které z tohoto omezení vyplývají. Zajistěte prosím stravování v uvedených třech dnech jiným způsobem (např. větší svačina do školy).
Děkujeme předem za pochopení a vstřícnost.

 

Mgr. Tomáš Starý
ředitel školy