ROZVRHY ONLINE od 30. 11. 2020

Vážení rodiče.
Od pondělí 30. 11. 2020 pokračuje distanční výuka u žáků 6. – 8. tříd střídavě v lichých a sudých týdnech.

Lichý týden – distanční výuka – 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
– prezenční výuka – 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

Sudý týden – distanční výuka – 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
– prezenční výuka – 7.C, 8.A, 8.B, 8.C

Distanční výuka bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů.

vedení ZŠ Habrmanova

LICHÝ TÝDEN

7.C, 8.A, 8,B, 8.C

SUDÝ TÝDEN

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

7. C 6. A
8. A 6. B
8. B 6. C
8. C 7. A
7. B

ROZVRHY ONLINE od 2. 11. 2020

Vážení rodiče.
Od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční výuka, děti jsou doma.
Výuka bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů,  které budou platné do doby, než žáci opět nastoupí do školy. Děkujeme za pochopení, a také za pomoc dětem při zdolávání obtíží výuky “na dálku”. Společně se nám jistě podaří překonat toto obtížné období.

vedení ZŠ Habrmanova

1. stupeň 2. stupeň
1. A 6. A
1. B 6. B
1. C 6. C
2. A 7. A
2. B 7. B
3. A 7. C
3. B 8. A
4. A 8. B
4. B 8. C
4. C 9. A
5. A 9. B
5. B
5. C

Informace pro rodiče – 22. 10. 2020

Vážení rodiče,

školy jsou již týden uzavřeny a vyhlídka na znovuotevření není z našeho pohledu reálná. Lze očekávat, že výuka dětí doma bude pokračovat. Víme, že jsou na vás kladeny velké požadavky, související se vzděláváním vašich ratolestí. Děkujeme Vám velmi za trpělivost, vstřícnost a pochopení pro obtíže, které doba přináší.

Jak budeme postupovat v nejbližším období:

1. Výuka do pátku 23. 10. 2020
Výuka online probíhá v režii vyučujících. Žáci jsou upozorněni dopředu. Práci online doprovázejí
úkoly, které žáci vypracovávají samostatně. Využíváme systém MS Teams. Stálé „Online rozvrhy“
máme zpracovány a v současnosti zapracováváme poslední zkušenosti, nasadíme je od 2. 11.
2020.

2. Výuka v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020
Výuka online neprobíhá, děti mají prázdniny. Úkoly mohou děti dostat v omezené míře.
Obědy pro děti za dotovanou cenu nelze poskytnout (z důvodu prázdnin)

3. Výuka od 2. 11. 2020
Zatím není jasné, jak dlouho bude distanční výuka probíhat. Předpokládáme, že současný stav
může trvat poměrně dlouho.
Od pondělí 2. 11. začnou platit „Online rozvrhy“, které budou závazné. Tyto rozvrhy budeme
publikovat příští týden na našich stránkách. Množství úkolů na doma se sníží.
Žáci budou moci odebírat obědy za dotovanou cenu podle objednání, která platí tento týden.
Objednávku lze změnit telefonicky přímo v jídelně (prosíme do čtvrtku 29. 10. 2020 10.00 hodin)

 

Přejeme Vám i Vašim dětem co nejvíce úspěchů v distanční výuce, hodně zdraví a domácí pohody. Přejme si, aby tato zvláštní doba byla co nejdříve za námi.

 

Tomáš Starý, Simona Dolečková, Petra Štanclová

VÝDEJ STRAVY – ZMĚNA DOBY

Vážení rodiče.

Výdej obědů ve školní jídelně ZŠ Habrmanova se od úterý 20. 10. 2020 mění takto:

1. i 2. stupeň   od 12.00 do 13.00 hodin

Důvodem je nižší počet vydaných obědů z okénka.
Velmi se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

vedení školy

Doplňující informace – DŮLEŽITÉ – 14. 10. 2020

Vážení rodiče.

Zasíláme upřesňující informace k provozu školy a školní jídelny.

1. Stravu ve školní jídelně je možné vydávat do vlastních nádob.
2. Oběd může v příslušném čase vyzvednou kdokoliv. Při výdeji musí nahlásit příjmení dítěte a třídu.
3. Obědy je třeba objednat u třídního učitele na týden od pátku 16. 10. do 23.10.2020.
4. Aktuální informace k ošetřovnému:

Formulář žádosti o ošetřovné potvrzovat jako škola dle nových zpráv nebudeme. Vzhledem k připravované změně zákona NEBUDE potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče předávat svému zaměstnavateli JEDNODUŠŠÍ FORMULÁŘ žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

vedení školy

Mimořádné opatření od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády, ve kterém se zakazuje s účinností ode dne 14. 10. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školních zařízeních, škola ruší od středy 14. 10. 2020 výuku až do pátku 30. 10. 2020. Ruší se také provoz školní družiny a žáci nebudou vpuštěni ani do školní jídelny.

1. Školní stravování

Dle metodického pokynu má žák na distanční výuce nárok na dotovaný oběd. Výdej stravy bude možný pouze do plastových krabiček u výdejního okénka v tomto čase.

Žáci 1. stupně          výdej od 12.00 do 13.00 hodin

Žáci 2. stupně         výdej od 13:00 do 14.00 hodin

Ve frontě před budovou jídelny musí žáci dbát hygienických nařízení (rouška a rozestupy).

Jídlo je třeba objednat dopředu.

Stravování žáků 1. – 7. třídy

 • Rodiče objednají stravu od pátku 16. 10. do pátku 23. 10. nejdéle do středy 14. 10. 2020 do 13.00 hodin u třídního učitele
 • objednat oběd na středu 14. 10. a čtvrtek 15. 10. není možné

Stravování žáků 8. a 9. ročníku

 • objednávka obědů od 14. 10. do 16.10. platí. Mění se doba výdeje na středu 14.10. a čtvrtek 15. 10. 2020 takto: od 11.50 do 12.30 hodin.
 • Rodiče objednají stravu od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. nejdéle do středy 14. 10. 2020 do 13.00 hodin u třídního učitele

2. Distanční výuka

Od 14. 10. do 30. 10. 2020 se všichni žáci učí distančně. Tato výuka je pro žáky povinná a nepřítomnost na ní je třeba omluvit.

Formu distanční výuky volí příslušný vyučující: online výuka nebo zadání úkolů – převážně MS Teams s využitím Bakalářů, využití online učebnic a výukových videí,…

3. Dětská skupina

Od středy 14. 10. 2020 je zřízena při naší škole dětská skupina určená pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil.
Podrobnosti jsou uvedeny na našich webových stránkách (Nepřehlédněte)

4. Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je možné žádat
e-mailem (petra.hruskova@zs-habrmanova.cz). Pokud nemáte  tiskárnu, je možně si žádost vyzvednout v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě (734 641 775).

Aktuální informace budou uveřejňovány na webových stránkách a budou Vám zasílány
e-mailem.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Dětská skupina od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu základních škol v našem městě, rozhodl zřizovatel, Město Česká Třebová, o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová:

Komu je určena:
– děti zaměstnanců vybraných profesí

 • obecní policie;
 • bezpečnostní sbory
 • poskytovatelé zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci ČSSZ a okresních správ soc.zabezpečení;
 • zaměstnanci Finanční správy ČR
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • zaměstnanci mateřské školy
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • zaměstnanci zařízení školního stravování
 • zaměstnanci České pošty, s.p.
 • Věk dětí do 10 let

Místo:

 • Školní družina (oddělení P.Venclové)
 • Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku

Doba provozu:

 • Pondělí – pátek od 7.00 do 16.00 hodin
 • Začátek provozu – středa 14. 10. 2020 v 7.00 hodin
 • Po konzultaci s MÚ Česká Třebová bude v provozu dětská skupina i v době podzimních prázdnin (včetně stravy). V den státního svátku 28. 10. 2020 je možné dítě do dětské skupiny přihlásit, ale prosíme Vás o zajištění stravy na tento den (např. studená strava).

 

Další podmínky:

 • Přijmeme pouze dítě zdravé, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření (viz. Přihláška do dětské skupiny a Písemné prohlášení).
 • Stravování – oběd zajištěn ve školní jídelně (krabička)
 • Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18.00 hodin na emailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz
 • Zákonný zástupce musí mít vyplněnou přihlášku do dětské skupiny a písemné prohlášení.

 

 

V České Třebové dne 13. 10. 2020

Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy

Přihláška do dětské skupiny + bezinfekčnost