DĚTSKÁ SKUPINA od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu omezení provozu základních škol v našem městě, rozhodl hejtman Pardubického kraje svým opatřením o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová:

Komu je určena:
– děti zaměstnanců vybraných profesí

 • obecní policie;
 • bezpečnostní sbory
 • poskytovatelé zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci ČSSZ a okresních správ soc.zabezpečení;
 • zaměstnanci Finanční správy ČR
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • zaměstnanci mateřské školy
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • zaměstnanci zařízení školního stravování
 • zaměstnanci České pošty, s.p.
 • Věk dětí do 10 let

Místo:

 • Školní družina (oddělení pí. P.Venclové)
 • Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku

Doba provozu:

 • Pondělí – pátek od 7.00 do 16.00 hodin
 • Začátek provozu – pondělí 1. 3. 2021 v 7.00 hodin

Další podmínky:

 • Přijmeme pouze dítě zdravé, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření (viz. Přihláška do dětské skupiny a Písemné prohlášení).
 • Stravování – oběd zajištěn ve školní jídelně, krabičky a příbor sebou
 • Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18.00 hodin na emailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz)
 • Zákonný zástupce musí mít vyplněnou přihlášku do dětské skupiny a písemné prohlášení.

Přihláška do dětské skupiny

 

V České Třebové dne 27. 2. 2021

Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhne v pátek 9. 4. a v sobotu 10. 4. 2021.

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Z důvodu současné epidemiologické situace proběhne ZÁPIS včetně odkladů zcela ON-LINE.

Aplikace určená k ZÁPISU se pro vás připravuje – PROSÍM, SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY:

Desatero pro rodiče ZDE.

Jeden svět na školách u nás ve škole

Jeden svět na školách, který každoročně pořádá filmové projekce pro žáky základních a středních škol, zavítal v tomto týdnu i do naší školy.

Vzhledem k tomu, že naši prvňáci a druháci se klasických projekcí v Malé scéně neúčastní, proto jako každý rok organizujeme taková setkání s filmem přímo s dětmi v jejich kmenových třídách. V minulých letech jsme již pracovali s filmem „Giovanni – první klučičí akvabela“ a letos s filmem „Malé mužstvo“.

S třídami 2. A, 2. B a 1. B jsem pracovala v úterý 2. 2. 2021, s 1. C a 1. A jsme společně promítali v úterý 9. 2. 2021. Musím přiznat, že jsem byla velmi mile překvapena, jak velký kus práce, od začátku školního roku, naše děti z prvních ročníků společně se svými třídními učitelkami udělaly.

Při našich setkáních si děti zvykají na zcela nové aktivity, při nichž pracujeme ponejvíce s jejich emocemi. Jakmile si děti na styl této práce zvyknou, můžeme je pak již v klidu v dalších letech vzít s ostatními žáky 1. stupně na společné projekce v rámci filmového festivalu na školách.

Mgr. Eva Kohoutková

Přijímačky – testy v mobilu

Vážení rodiče.

jako součást podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.
(využití hlavně pro žáky 5., 7., 9. tříd)

Návod ke stažení

ROZVRHY od 1.3.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku i 1. a 2. ročníky. Tyto rozvrhy najdete v tabulce u své třídy.

V distanční výuce pokračují 3. – 9. třídy.

Děkujeme vám za spolupráci při vzdělávání dětí v této problematické době a přejeme vám hodně zdraví, trpělivosti a klidu v nadcházejícím obdobím.

vedení ZŠ Habrmanova

 

1. stupeň 2. stupeň
1. A 6. A
1. B 6. B
1. C 6. C
2. A 7. A
2. B 7. B
3. A 7. C
3. B 8. A
4. A 8. B
4. B 8. C
4. C 9. A
5. A 9. B
5. B
5. C

Lyžařské kurzy 7. A, B, C ZRUŠENY

Vážení rodiče,

s politováním Vás musíme informovat, že oba letošní lyžařské kurzy 7. tříd jsou zrušeny. K tomuto rozhodnutí nás vedla současná situace, opatření nastavená MŠMT a prognózy odborníků na následující období.

Peníze za lyžařský kurz Vám budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nejpozději na přelomu ledna a února na číslo účtu, ze kterého byla platba provedena. Rádi bychom Vás poprosili, pokud si přejete vrátit peníze na jiný bankovní účet, zašlete nám údaje k platbě na e-mail pana Petra Doseděla (petr.dosedel@zs-habrmanova.cz) do 13. 1. 2021. V případě, že nás nebudete kontaktovat, platba bude vrácena, jak již bylo uvedeno výše.

Momentálně Vám nejsme schopni garantovat, že lyžařské kurzy budou zrealizovány v příštích školních letech. V současnosti máme v 6. ročnících opět tři třídy. Z hlediska organizace je pro školu nemožné letošní kurzy nahradit. Můžeme Vám však slíbit, že na případná volná místa budou přednostně vybíráni žáci z letošních LV.

Celá situace nás velmi mrzí. Do poslední chvíle jsme čekali, jestli se stav nezlepší, bohužel se tak nestalo.

Pevně však věříme, že v budoucnu podobnou situaci nebudeme muset řešit, a že se vše brzy uklidní.

Za vyučující Tv Petr Doseděl a Lenka Plocová