Exkurze do Muzea stříbra v Kutné Hoře

V Muzeu stříbra jsme absolvovali dva prohlídkové okruhy. První byl zaměřen na historii města a okolí, seznámili jsme se s některými dobovými řemesly a osobnostmi, které ovlivnily život Kutné Hory. Druhý prohlídkový okruh byl pro žáky velmi poutavý. Zahrnoval část teoretickou, kde jsme byli seznámeni s tím, kdy a jakým způsobem se začalo v této oblasti těžit stříbro, prohlédli jsme si dobové nástroje potřebné k práci v dolech. Pak následovala samotná prohlídka dolu. V bílých pláštích, ochranných přilbách a každý se svou svítilnou jsme sestoupili po 160 schodech do podzemí. Procházeli jsme štolami, které byly místy jen 40 cm široké a v jednom místě 120 cm vysoké. Závěr druhého okruhu patřil zpracování stříbra a výrobě mincí.

Po ukončení návštěvy muzea jsme se ještě vydali na prohlídku historického centra Kutné Hory.

Exkurzi hodnotíme jako velmi zdařilou.

 

Exkurze do Muzea řemesel Letohrad

Ve středu 27. května 2015 se žáci šestých ročníků zúčastnili exkurze do Muzea řemesel v Letohradu. Zde byl pracovníky muzea pro žáky připraven „Teenager program pro 4. – 9. třídu ZŠ“ a program „Ve školní třídě“. Děti se samy rozdělily do skupin a seznámily se s celou expozicí zábavnou a soutěživou formou. Také vypracovaly pracovní listy k danému tématu a vyzkoušely si některé nástroje, které dříve řemeslníci používali. Součástí prohlídky školní třídy bylo krátké povídání o dřívější škole a samostatná práce dětí s připravenými pracovními listy. Děti plnily připravené úkoly, mohly si vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v oslovské lavici, nasadit si masku oslí hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Díky účasti naší školy v projektu OPVK byla dětem plně hrazena doprava autobusem, svačina a vstupné s programem do Muzea řemesel.

Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně

Exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně byla vedena paní průvodkyní, která se k nám přidala v lyžařském areálu Kouty. Nejdříve jsme zhlédli v přednáškovém sále film, který popisoval průběh stavby a princip přečerpávací elektrárny. Na plánech a názorných ukázkách, které jsou umístěny na stěnách tohoto sálu, žákům paní průvodkyně znovu vysvětlila, jak elektrárna funguje. Poté jsme se tunelem přesunuli do podzemí elektrárny, kde se nalézá hlavní technické vybavení včetně dvou obrovských turbín. Součástí exkurze byla též prohlídka dolní i horní nádrže.

Exkurze do firmy Iveco Vysoké Mýto

V úterý 17. března 2015 jsme navštívili výrobní závod firmy IVECO Czech Republic ve Vysokém Mýtě. Na místo jsme se dopravili autobusem, který byl žákům plně hrazen díky projektu OPVK, do kterého je naše škola zapojena. Po příjezdu byli žáci vybaveni ochrannými pomůckami, bez nichž není vstup do areálu závodu možný. Před prohlídkou provozů nás průvodce krátce seznámil s historií výroby autobusů ve Vysokém Mýtě, ale i se základními informacemi o produkci a výsledcích firmy v současné době. Poté již následovala prohlídka výrobní linky od tvorby kovového rámu autobusu až po jeho kompletní montáž. Žáci se podrobně seznámili s chodem velké firmy na výrobu autobusů, měli možnost si prohlédnout všechny provozy včetně nejmodernějšího zařízení /např. využití laserů/.

Exkurze do IQlandie Liberec

24. března 2015 navštívili naši šesťáci IQlandii v Liberci. Expozice nabízí svým návštěvníkům ve 4 patrech neuvěřitelné množství poučení, inspirace i zábavy. V deseti sálech rozdělených podle témat na GEO, ŽIVLY, ČLOVĚK, VĚDA V DOMĚ a VODNÍ SVĚT žáci prošli nespočet exponátů. Nejvíce je zaujalo ovládání prvního humanoidního robata v ČR, vyzkoušeli si, co cítí kosmonaut při cestě do vesmíru, zažili zemětřesení i vichřici, dozvěděli se hodně o svém těle, prozkoumali, jak fungují předměty v domácnosti, které často používají. Děti si nemohly při veškeré své snaze stihnout vyzkoušet vše, co je zajímá.

Exkurze 7. a 8. tříd do bioplynové stanice Němčice

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 jsme navštívili bioplynovou stanici v Němčicích. Na místo jsme se dopravili autobusem, který byl žákům plně hrazen díky projektu OPVK, do kterého je naše škola zapojena. V autobusu žáci vyslechli krátkou přednášku Ing. Vencla o výrobě elektrické energie vznikající spalováním bioplynu, který se uvolňuje kvašením organické hmoty. Žáci si prohlédli uskladnění surovin, přípravu fermentace, způsob míchání kvasné hmoty, proces uvolňování bioplynu, přenos bioplynu ke spalovacím motorům, spalování bioplynu a generátor vyrábějící elektrický proud. Zajímavé bylo porovnání energie z bioplynu s jadernou energií a s el. energií z uhelných elektráren a fotovoltaických článků.

Exkurze do Království železnic

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 jsme se opětovně vydali na exkurzi do předvánočně laděné Prahy. I tentokrát se naším cílem stalo Království železnic. Se třídou 8. A to bylo až napodruhé, neboť jejich exkurze měla proběhnout o týden dříve. Vzhledem k nastalé kalamitě na trati jsme totiž 3. 12. do Prahy neodjeli.

Díky účasti školy v projektu OPVK byla našim dětem plně hrazena doprava vlakem, městská hromadná doprava, vstupné do Království železnic a také vydatná svačina. V Království železnic jsme absolvovali fundovanou přednášku našeho průvodce, samotného pana ředitele Peterky. Ten nám ukázal jejich „velín“, odkud je celý rozsáhlý komplex řízen. Zároveň jsme zhlédli i novinku, kterou je plán města Prahy.

Děti si pak samostatně prohlédly celou expozici a vypracovaly pracovní listy k danému tématu. Líbily se nám i další nabízené aktivity, které si mohly děti vyzkoušet.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

Předvánoční turnaj učitelů ve volejbalu

Ve čtvrtek 11. prosince se uskutečnil 2. ročník předvánočního turnaje učitelů českotřebovských základních a středních škol. V tělocvičně ZŠ Nádražní se mezi sebou utkalo celkem 5 družstev. Kdo vyhrál není podstatné, důležitější byla přátelská atmosféra, která panovala mezi všemi učiteli a celkově vytváření dobrých vztahů mezi školami.