4.A Nový školní rok 2019/2020

Naše první zajímavá akce na Starém náměstí – Den první pomoci

V druhém týdnu nového školního roku si naše třída nenechala už počtvrté ujít přehlídku integrovaného záchranného systému. Vždy nás velmi bavilo si prohlížet techniku policejních i hasičských aut. Prohlédli jsme si záchranné vozidlo i loď. Doprovodné soutěže nás také zaujali. Zpátky do školy se nám moc nechtělo…..

třída 4.A

1. A – První den ve škole

Konečně! 2. září 2019 – to je ten den, na který jsme se všichni těšili! Kluci a holky, ze kterých se od 8:00 hod. stali noví SPOLUŽÁCI, jejich třídní učitelka Jarmila Nováčková a paní asistentka Alena Škrkoňová. My všichni teď tvoříme bezva partu: 1. A. Nikomu nechyběl úsměv na tváři, všichni jsme plni očekávání, těšení se, chuti se učit a dovídat o světě, který nás obklopuje. Čeká nás 10 měsíců usilovné práce, ale také zábavy a radostných zážitků. Škola je FAJN, to je jasná zpráva!

Projektový den k celoroční hře 4.B

Bývalou třídu paní učitelky Petry Štanclové provázela každým školním rokem celoroční hra. Na tuto hezkou tradici jsme se pokusili navázat i ve 4.B. V letošním roce nás čeká společná plavba k Ostrovům Poznání.  Cílem dnešního projektového dne bylo dobře se na tuto plavbu připravit, zejména stmelením posádek jednotlivých lodí činnostmi, při kterých bylo třeba opravdu „táhnout  za jeden provaz“.

VI. oddělení ŠD – květen, červen

2. A – Vysvědčení

2. A – Velký čtenář

Vysvědčení v 1.B